Radna praksa

  • Novi projekat: “Radna praksa za mlade sa invaliditetom”

    Forum mladih sa invaliditetom otpočeo je realizaciju projekta „Radna praksa za mlade sa invaliditetom“, koji za cilj ima unapređenje zapošljivosti mladih sa invaliditetom kroz razvoj i primenu programa radne prakse. Ključne...

« Previous Page