PrijavaPRIJAVA U BAZU ZAPOŠLJAVANJA

  • Dostavljanjem ove prijave dajem pristanak da Forum mladih sa invaliditetom date podatke obrađuje u postupku selekcije kandidata, a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.
 

Upišite bilo koji dvocifreni broj( npr.45)