Kompanija: Delta Holding

Kompanija: Delta Holding

Pozicija: HR sektor, odeljenje za radno pravo (centrala kompanije)

Lokacija: Vladimira Popovića 6, Novi Beograd

Opis: Obavljanje administrativnih poslova, kao I izrada jednostavnijih pravnih akata uz nadzor mentora u oblasti radnog prava; Ispravno I ažurno vođenje dokumentacije; procesuiranje pravnih akata u oblasti radnih odnosa

Poželjna stručna sprema: VII ili VI stepen, bilo koje struke (poželjno pravne)

Ostali uslovi: Poznavanje rada na računaru

Napomena: Ne postoji obezbeđen pristup za osobe koje koriste kolica

Prijava za radnu praksu

    Izaberite kompaniju za praksu(obavezno polje)

 

Upišite bilo koji dvocifreni broj( npr.45)