Delhaize Serbia : Analitičar u transportu

Kompanija : Delhaize Serbia

Naziv posla: Analitičar u transportu

Opis posla:

 1. Učestvuje u analizi i izradi plana snabdevanja maloprodajnih objekata u svrhu obezbeđivanja adekvatnog nivoa usluge i troškova
 2. Učestvuje u analizi i praćenju temperaturnog režima tokom transporta u odnosu na SOP, predlaže korektivne mere za unapređenje nivoa usluge i relevantnih standarda
 3. Učestvuje u analizi i kreiranju izveštaja o penalima i vrši neophodna usklađivanja u svrhu izrade knjižnih zaduženja
 4. Učestvuje u analizi rute kreirane ručno, van sistema, na osnovu uzorka, i predlaže korektivne mere u cilju odabira najrentabilnijeg rešenja
 5. Učestvuje u izradi modela distribucije
 6. Kontroliše i prati tačnost i pravovremenost isporuka objektima, predlaže korektivne mere
 7. Kontroliše i vodi evidenciju o nivou usluge eksternih prevoznika i vrši inspekciju njihovih vozila na kvartalnom nivou, predlaže korektivne mere
 8. Planira, prati i kontroliše prijave redovnih mesecnih povracaja
 9. Priprema i analizira sve vrste izveštaja iz svoje nadležnosti
 10. Kontroliše i usaglašava spornu dokumentaciju u svrhu utvrđivanja nastanka nepravilnosti i buduće prevencije
 11. Izrađuje specifikacije i vrši alokaciju troškova transporta po objektima
 12. Prati i rešava reklamacije
 13. Administrira postojeće baze podataka
 14. Dužan je da primenjuje mere zaštite u skladu sa stepenom osposobljenosti za rad na svom radnom mestu
 15. Dužan je da primenjuje sve usvojene standarde i procedure
 16. Odgovoran je za primenu i poštovanje svega navedenog
 17. Obavlja i ostale poslove po nalogu neposrednog rukovodioca u skladu sa Zakonom o radu i opštim aktima društva

Stepen stručne spreme: VI stepen

Vrsta stručne spreme: Saobraćajna i dr.

Pozicije za praksu

 

Upišite bilo koji dvocifreni broj( npr.45)