Publikacije FMI

Smernice za savetodavni rad sa osobama sa invaliditetom u procesu zapošljavanja

Unapređenje zapošljivosti dugoročno nezaposlenih osoba sa invaliditetom

Digitalna pismenost i aktivizam kod mladih sa invaliditetom/hendikepom

Položaj mladih sa invaliditetom na tržištu rada u Beogradu

 

Društvene mogućnosti za osnaživanje porodice

 

Usluga socijalne zaštite "Porodični savetnik za porodice sa članom sa invaliditetom"
Deinstitucionalizacija u Srbiji: Karakteristike, položaj i potrebe korisnika iz 4. grupe podrške u ustanovama za smeštaj

-Istraživanje u ustanovama za smeštaj odraslih i starijih lica sa invaliditetom-

Inkluzivno u građansko vaspitanje
Platforma za sindikalno organizovanje osoba sa invaliditetom

Izveštaj iz istraživanja položaja osoba sa invaliditetom na tržištu rada

Servisi podrške za osobe sa invaliditetom u lokalnoj zajednici-Istraživanje u Beogradu, Leskovcu, Kikindi, Požarevcu i Užicu
Sajam socijalnog preduzetništva
Inkluzivna akademija
Platforma za karijerno vođenje i savetovanje mladih iz osetljivih grupa
Socijalno preduzetništvo - Biznis u službi zajednice
Civilno društvo protiv diskriminacije
4 koraka do jednakih mogućnosti
Istraživanje percepcije diskriminacije osoba sa invaliditetom u Srbiji
Forum mladih sa invaliditetom