Članstvo u mrežama

mreže

Navedene su mreže čiji je član Forum mladih sa invaliditetom.

________________________________________________________________________________

Evropska mreža protiv siromaštva – Srbija    logo-eapn-grand

http://www.eapn.org/

 

 

________________________________________________________________________________

Globalni dogovor global impact

http://www.ungc.rs/

 

 

________________________________________________________________________________

Krovna organizacija mladih Srbije          koms-logo-name

http://koms.rs/

 

 

________________________________________________________________________________

SEKO – ljudski resursiseko

http://sekomehanizam.org/

 

 

________________________________________________________________________________

Balkanska nezavisna mreža organizacija u oblasti invalidnosti                                                    balk nez mreza za inv

 

________________________________________________________________________________

konvent 111

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

(Radna grupa 12: Pravosuđe i osnovna prava;

Radna grupa 17: Slobodno kretanje radnika, socijalna politika i zapošljavanje)

http://eukonvent.org/

 

________________________________________________________________________________