Kompanija: Ernst & Young d.o.o.

Kompanija: Ernst & Young d.o.o

Pozicija: HR sektor (Odeljenje za upravljanje ljudskim resursima)

Lokacija:. Spanskih boraca 3, Novi Beograd (centrala kompanije)

Opis:

 1. priprema formulara i dokumenata za prijavu i odjavu radnika kod nadležnih državnih organa

 2. priprema rešenja o godišnjim odmorima,

 3. priprema ugovora o stručnom usavršavanju kroz stručnu praksu,

 4. sastavljanje potvrda o obavljenoj praksi,

 5. vođenje evidencije o troškovima HR budžeta,

 6. priprema prezentacija i dokumentacija za carinjenje i tendere,

 7. učestvovanje u izradi polugodišnjih izveštaja u vezi sa ocenjivanjem zaposlenih/  LEAD counselor connect meetings, 

 8. učestvovanje u izradi promotivnih aktivnosti kompanije,

 9. učestvovanje u osmišljavanju i izradi plana treninga za zaposlene,

 10. osmišljavanje i realizacija radionica za zaposlene I studente,

 11. učestvovanje u svim fazama selekcije, vođenje procesa testiranja,

 12. upoznavanje sa  korišćenjem Softvera People Soft (baza podataka zaposlenih),

 13. upoznavanje sa softverom EY Leads (PMDP – merenje performansi zaposlenih i evidentiranje internih i eksternih treninga) i njegovo korišćenje u obavljanju svakodnevnih zadataka,

 14.  korišćenje Taleo softvera za regrutaciju kandidata

Uslovi: VII stepen stručne spreme; poznavanje engleskog jezika i rada na računaru; zainteresovanost za sticanje znanja iz oblasti upravljanja ljudskim resursima

 

Verification

 • Submit