Kompanija: Srbija Kargo a.d.

Kompanija: Srbija Kargo a.d.

Pozicija: HR sektor (Odeljenje za upravljanje ljudskim resursima), saradnik za vantarifske povlastice (centrala kompanije)

Lokacija: Nemanjina 6, Beograd

Opis: Prikuplja i priprema potrebne podatke za izradu službenih legitimacija; proverava ispravnost službenih legitimacija za zaposlene u Društvu; izrađuje kvartalne izveštaje i vodi propisanu evidenciju službenih legitimacija; kao i druge administrativne poslove po potrebi i nalogu neposrednog rukovodioca; upoznavanje sa celokupnim radom Sektora za ljudske resurse

Uslovi: IV, VI ili VII stepen stručne spreme, poznavanje rada na računaru

Napomena: prostor nije pristupačan za korisnike kolica

 

Verification

  • Submit