Priznanja

IMG_1046

Forum mladih sa invaliditetom je februara 2015. godine u Beču, na međunarodnoj konferenciji u okviru „Zero project 2015“, u organizaciji ESSL Fondacije dobila priznanje za online platformu za servise podrške za osobe sa invaliditetom www.servisipodrske.info. Platforma je uspostavljena u okviru projekta „Održivi servisi podrške za osobe sa invaliditetom“, podržanog od strane Evropske unije u okviru Civil Society Facility programa.

 Agencija za evropske integracije i saradnju sa udruženjima dodelila je Forumu priznanja „Zvezde Beograda 2011″ i “Zvezde Beograda 2012” za najbolje projekte podržane od strane grada Beograda u oblasti socijalne zaštite.

Organizacija “Koloseum” iz Beograda, povodom svetskog dana osoba sa invaliditetom, uručila je Forumu zahvalnicu za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Srbiji za 2009. godinu.

Naša organizacija je dobitnik plakete od strane Invalidskog streljačkog saveza Srbije za izuzetan doprinos razvoju i napretku sportskog streljaštva OSI Srbije u 2008. godini.

Za izuzetne rezultate u radu sa osobama sa invaliditetom, Forum mladih sa invaliditetom dobitnik je posebnog priznanja Ministarstva rada i socijalne politike za 2008. godinu.