Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

SKS365

Inženjer manualne kontrole kvaliteta - QA

Lokacija gde će se praksa realizovati (adresa):

GTC Green Heart,

Milutina Milankovića 11B,

Beograd

Kratak opis pozicije:
 • Bliska saradnja sa razvojnim timovima;
 • Razumeti i pratiti procese i odgovornosti testiranja;
 • Beleženje svih novih nedostataka otkrivenih tokom izvođenja testa;
 • Navođenje komentara o svim nedostacima koji su otkriveni tokom testiranja;
 • Analiziranje rezultata izvođenja testa i sastavljanje izveštaja o testiranju.
Poželjna stručna sprema kandidata/kinje:
IV stepen
Ostali uslovi:
 • Poznavanje engleskog jezika;
 • Dobro razumevanje životnog ciklusa softvera;
 • Srednji nivo poznavanja procesa kontrole kvaliteta softvera i SDLC;
 • 1+ godine iskustva sa testiranjem desktop i mobilnih aplikacija;
 • Iskustvo sa alatom za praćenje grešaka kao što je JIRA;
 • SQL veštine će se smatrati prednošću;
 • Jake verbalne i pismene veštine komunikacije.
Napomena u vezi pristupačnosti:
 • Prisustvo pozadinske buke (radi se u open space-u), nakon uhodavanja remote opcija moguća;
 • Potreba za radom na računaru;
 • Povremeno postoji potreba za korišćenjem telefona ili video konferencija – otvoreni smo da nađemo rešenje;
 • Trenutno je otežan pristup radnom mestu i drugim prostorijama u preduzeću (salama za sastanke itd.) – otvoreni smo da nađemo rešenje.

Ukoliko želite da se prijavite za ovu poziciju to možete učiniti popunjavanjem formulara koji se nalazi OVDE i dostavljanjem formulara na e-mail adresu office@fmi.rs.

Napomena: U slučaju prijave za više pozicija, u jednom formularu navedite nazive za obe pozicije.

Skip to content