Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Projekat

Javna kampanja za razvoj društveno odgovornog poslovanja 

Naziv projekta:

Javna kampanja za razvoj društveno odgovornog poslovanja 

Donator:

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Vreme trajanja projekta:

decembar 2011 – mart 2012.

Partneri:

/

Projektni cilj direktno doprinosi implementaciji Strategije društveno odgovornog poslovanja Republike Srbije, kroz realizaciju javne kampanje koja će se realizovati putem aktivnosti koje doprinose uspostavljanju baze dobrih praksi, kao i analizi društveno odgovornog poslovanja kroz primenu aktivnosti iz Akcionog plana Strategije DOP-a.

Povezane vesti:
Nema povezanih vesti za ovaj projekat...
Donatori:
Javna kampanja za razvoj društveno odgovornog poslovanja 
Skip to content