Unapređenje zapošljivosti

  • “PROFILISANJE DUGOROČNO NEZAPOSLENIH OSOBA SA INVALIDITETOM U CILJU UKLJUČIVANJA NA TRŽIŠTE RADA”

    Udruženje Forum mladih sa invaliditetom, u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje i Zavodom za zapošljavanje Crne Gore, započeo je prvu  obuku “Profilisanje dugoročno nezaposlenih osoba sa invaliditetom u cilju uključivanja...

  • POZIV ZA OBUKU

      “PROFILISANJE DUGOROČNO NEZAPOSLENIH OSOBA SA INVALIDITETOM U CILJU UKLJUČIVANJA NA TRŽIŠTE RADA”     Udruženje Forum mladih sa invaliditetom, u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje i Zavodom za zapošljavanje...

  • Unapređenje zapošljivosti dugoročno nezaposlenih osoba sa invaliditetom

    Forum mladih sa invaliditetom započeo je realizaciju projekta ,,Unapređenje zapošljivosti dugoročno nezaposlenih osoba sa invaliditetom“ (Pathway to inclusive labour market). Cilj projekta je unapređenje zapošljivosti dugoročno nezaposlenih osoba sa invaliditetom, putem...