Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

O nama

Forum mladih sa invaliditetom

Forum mladih sa invaliditetom (FMI) je organizacija civilnog društva, koja se bavi unapređenjem kvaliteta života i položaja u društvu osoba sa invaliditetom. Kao udruženje građana, Forum je osnovan u Beogradu 2005. godine I do sada uspešno realizovao oko 70 projekata, sa više od 2500 direktnih korisnika. Naši projekti i aktivnosti usmereni su na razvoj inkluzivnog društva na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou.

0
Godina uspešnog delovanja
0 +
Uspešno završenih projekata
0 +
Direktnih
korisnika

Šta mi radimo

Vizija

Društvo ravnopravnih i aktivnih gradjana u kome su osobe sa invaliditetom osnažene da samostalno žive i odlučuju, u skladu sa potrebama i resursima.

Misija

Želimo da doprinesemo društvenom uključivanju osoba sa invaliditetom, zastupanjem i promovisanjem ljudskih prava, kroz uspostavljanje međusektorskih partnerstava, izgradnju i jačanje neophodnih ljudskih i drugih resursa i kapaciteta.

Forum radi na afirmaciji položaja osoba sa invaliditetom u okvirima moderne socijalne politike, posmatrajući osobu sa invaliditetom kao ličnost sa svim pravima i potrebama. Želimo jednake mogućnosti za sve, uključujući i pravo na različitost. Naglasak stavljamo na garantovanje ravnopravnosti osoba sa invaliditetom, nediskriminaciju i njihovo puno učešće u društvu.

Naš tim

Jovana KM 2

Jovana Krivokuća-Milovanović

Izvršna direktorka

Jovana Krivokuća-Milovanović

Rođena u Kraljevu, 1983. godine. Diplomirala na Fakultetu političkih nauka, na smeru međunarodni odnosi. Završava master studije međunarodne politike. Entuzijasta i optimista. Veruje u promene. U prava. U borbu. U stav. Da pristup stvara atmosferu. Da lično raspoloženje određuje kakvo će vreme biti tog dana. Voli folklor, igru, košarku. A najviše porodicu i prijatelje.
Slađana Lević

Slađana Lević

Projekt menadžerka

Slađana Lević

Rođena 1983. godine u Trsteniku. Završila osnovne studije na Fakultetu političkih nauka, smer međunarodni poslovi, i master iz oblasti Upravljanja projektima na Fakultetu organizacionih nauka. Učestvovala u pisanju i vođenju više od 40 projekata domaćih, EU i drugih međunarodnih donatora. Angažovana u oblastima društvene inkluzije, zapošljavanja, mladih, kao i u realizaciji niza skupova, treninga i konferencija.
Marija Kovč

Marija Kovč

Office Manager

Marija Kovč

Rođena 1993. godine u Raški. Diplomirala na Filološkom fakultetu u Beogradu, smer Srpska književnost i jezik sa komparatistikom. Kroz dosadašnje radno iskustvo bavila se inkluzijom u obrazovanju, a sada ima priliku da doprinese inkluzivnom zapošljavanju. Veliki ljubitelj pasa i najviše voli da provodi vreme u prirodi sa svojim psom.

Jasmina Majstorović

Direktorka finansija

Jasmina Majstorović

Rođena 1972. godine u Kraljevu. Diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, smer računovodstvo, revizija i finansijsko upravljanje. Stalno zaposlena u Crvenom krstu Srbije na mestu šefa računovodstva.

Jasna Marjanović

HR konsultantkinja

Jasna Marjanović

Rođena 1989. godine u Kraljevu. Diplomirala i masterirala psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Trenutno na edukaciji za Geštalt psihoterapeuta. Kao HR konsultant stekla je iskustvo u različitim poslovima u oblasti regrutacije, selekcije i razvoja zaposlenih. Veruje u neograničenost ljudskog potencijala; u snagu osmeha i dobrote; u vredan i posvećen rad.
Marija Milosavljević 2

Marija Milosavljević

Savetnica za karijerno vođenje

Marija Milosavljević

Rođena u Beogradu, 1995. godine. Diplomirala na Filozofskom fakultetu, smer andragogija. Kroz svoj rad, bavi se pitanjima zapošljivosti mladih i inkluzivnosti. Večiti optimista i zaljubljenik u prirodu. Saradnica Foruma mladih sa invaliditetom od marta 2021. godine.

Jelena Kostić

Savetnica za profilisanje za tržište rada

Jelena Kostić

Rođena u Vranju, 1986. godine. Završava master studije na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, smer: specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju. Večiti optimista i zaljubljenik u Epsku i Naučnu fantastiku. Veruje u drugu šansu i da svako ima potencijal koji može iskoristiti za lični rast i razvoj. Bavi se osnaživanjem i zapošljavanjem osoba sa invaliditetom.

Naš tim

Ut pretium arcu eget massa consectetur, ut volutpat nibh auctor. Duis tempus sem sit amet libero sagittis mollis. Donec vestibulum massa augue, eu porta dolor vulputate

Jovana KM 2

Jovana Krivokuća-Milovanović

Izvršna direktorka

Jovana Krivokuća-Milovanović

Rođena u Kraljevu, 1983. godine. Diplomirala na Fakultetu političkih nauka, na smeru međunarodni odnosi. Završava master studije međunarodne politike. Entuzijasta i optimista. Veruje u promene. U prava. U borbu. U stav. Da pristup stvara atmosferu. Da lično raspoloženje određuje kakvo će vreme biti tog dana. Voli folklor, igru, košarku. A najviše porodicu i prijatelje.
Slađana Lević

Slađana Lević

Projekt menadžerka

Slađana Lević

Rođena 1983. godine u Trsteniku. Završila osnovne studije na Fakultetu političkih nauka, smer međunarodni poslovi, i master iz oblasti Upravljanja projektima na Fakultetu organizacionih nauka. Učestvovala u pisanju i vođenju više od 40 projekata domaćih, EU i drugih međunarodnih donatora. Angažovana u oblastima društvene inkluzije, zapošljavanja, mladih, kao i u realizaciji niza skupova, treninga i konferencija.
Marija Kovč

Marija Kovč

Office Manager

Marija Kovč

Rođena 1993. godine u Raški. Diplomirala na Filološkom fakultetu u Beogradu, smer Srpska književnost i jezik sa komparatistikom. Kroz dosadašnje radno iskustvo bavila se inkluzijom u obrazovanju, a sada ima priliku da doprinese inkluzivnom zapošljavanju. Veliki ljubitelj pasa i najviše voli da provodi vreme u prirodi sa svojim psom.

Jasmina Majstorović

Direktorka finansija

Jasmina Majstorović

Rođena 1972. godine u Kraljevu. Diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, smer računovodstvo, revizija i finansijsko upravljanje. Stalno zaposlena u Crvenom krstu Srbije na mestu šefa računovodstva.

Jasna Marjanović

HR konsultantkinja

Jasna Marjanović

Rođena 1989. godine u Kraljevu. Diplomirala i masterirala psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Trenutno na edukaciji za Geštalt psihoterapeuta. Kao HR konsultant stekla je iskustvo u različitim poslovima u oblasti regrutacije, selekcije i razvoja zaposlenih. Veruje u neograničenost ljudskog potencijala; u snagu osmeha i dobrote; u vredan i posvećen rad.
Marija Milosavljević 2

Marija Milosavljević

Savetnica za karijerno vođenje

Marija Milosavljević

Rođena u Beogradu, 1995. godine. Diplomirala na Filozofskom fakultetu, smer andragogija. Kroz svoj rad, bavi se pitanjima zapošljivosti mladih i inkluzivnosti. Večiti optimista i zaljubljenik u prirodu. Saradnica Foruma mladih sa invaliditetom od marta 2021. godine.

Jelena Kostić

Savetnica za profilisanje za tržište rada

Jelena Kostić

Rođena u Vranju, 1986. godine. Završava master studije na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, smer: specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju. Večiti optimista i zaljubljenik u Epsku i Naučnu fantastiku. Veruje u drugu šansu i da svako ima potencijal koji može iskoristiti za lični rast i razvoj. Bavi se osnaživanjem i zapošljavanjem osoba sa invaliditetom.
Predstavljamo i zastupamo interese osoba sa invaliditetom u nekoliko oblasti:

  • obrazovanje,
  • zapošljavanje,
  • preduzetništvo,
  • socijalna politika i socijalna zaštita.

Forum radi sa osobama sa invaliditetom, porodicama osoba sa invaliditetom, biznis sektorom, organizacijama civilnog društva, lokalnim samoupravama, Nacionalnom službom za zapošljavanje, centrima za socijalni rad, obrazovnim institucijama, i nadležnim ministarstvima.

U tom smislu, izgradili smo održiva međusektorska partnerstva sa predstavnicima javnog i privatnog sektora kako bismo zajednički razvijali inovativna rešenja za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom.

Više od 2.500 direktnih korisnika

Forum je uspešno realizovao oko 70 projekata, sa više od 2 500 direktnih korisnika, koji doprinose razvoju inkluzivnog društva na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou. Organizacija predstavlja i zastupa interese osoba sa invaliditetom u nekoliko oblasti (obrazovanje, zapošljavanje, pristupačnost, preduzetništvo, socijalna politika i socijalna zaštita), omogućavajući poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom i kreiranje jednakih mogućnosti.

Ciljne grupe Foruma su: osobe sa invaliditetom, porodice osoba sa invaliditetom, organizacije civilnog društva, biznis sektor, lokalne samouprave, relevantne institucije: Nacionalna služba za zapošljavanje, Centri za socijalni rad, obrazovne institucije, nadležna Ministarstva. Tokom proteklog perioda, organizacija je izgradila održiva međusektorska partnerstva sa predstavnicima javnog i privatnog sektora u razvoju inovativnih rešenja za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom.

Naš zadatak jeste da afirmišemo položaj osoba sa invaliditetom u okvirima moderne socijalne politike, posmatrajući osobu sa invaliditetom kao ličnost sa svim pravima i potrebama. Želimo jednake mogućnosti za sve, uključujući pravo i na različitost. Naglasak stavljamo na garantovanje ravnopravnosti osoba sa invaliditetom, nediskriminaciju i njihovo puno učešće u društvu. 

ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM

Forum mladih sa invaliditetom od 2008. godine intenzivno radi na zapošljavanju osoba sa invaliditetom na otvorenom tržištu rada. Sa tim ciljem kreirali smo program zapošljavanja osoba sa invaliditetom koji nudi čitav set usluga usavršavanja i karijernog vođenja, što doprinosi povećanju zapošljivosti osoba sa invaliditetom. Ostvarili saradnju sa oko 60 kompanija, malih i srednjih preduzeća i omogućili zapošljavanje više od 300 osoba sa invaliditetom. Vidi više.
Pročitajte više i o radnoj praksi koju omogućavamo mladima sa invaliditetom u kompanijama u Beogradu. Praksa je dizajnirana u skladu sa potrebama mladih sa invaliditetom i omogućava sticanje radnog iskustva, razvijanje sposobnosti i veština, kao i konkurentnost na tržištu rada.

Razvili smo online alat Portal za zapošljavanje osoba sa invaliditetom kao kanal komunikacije i povezivanja između osoba sa invaliditetom koje traže posao i poslodavca koji imaju otvorene pozicije.

Početkom 2021.godine, pokrenuli smo mrežu poslodavaca za zapošljavanje osoba sa invaliditetom kao neformalnu mrežu poslodavaca kojima pružamo stratešku podrška u njihovom aktivnijem pristupu dugoročnom i održivom zapošljavanju osoba sa invaliditetom.

Mreža poslodavaca služi kao mesto okupljanja, razmene informacija i podizanja kapaciteta domaćih i inostranih kompanija, kao i drugih zainteresovanih subjekata, koje posluju na teritoriji Republike Srbije.

Podrška razvoju servisa podrške u lokalnoj zajednici

Lokalna zajednica i civilno društvo imaju značajnu ulogu u pružanju podrške osobama sa invaliditetom i razvoju I negovanju društvene inkluzije.

FMI radi na uključivanju civilnog društva u sektor društvene inkluzije, povezivanjem i jačanjem postojećih i stvaranjem novih pružaoca usluga u zajednici u oblastima socijalne zaštite, obrazovanja i zapošljavanja.

Najvažniji rezultati:

– Razvili smo i realizovali Program za ispunjenje standarda kvaliteta usluga u zajednici sa 60 pružaoca usluga za osobe sa invaliditetom

– Razvili smo i realizovali Program za održiva partnerstva za pružanje usluga u zajednici sa 69 pružalaca usluga

– Sufinansirali smo 5 lokalnih servisa podrške za osobe sa invaliditetom (u gradovima: Leskovac, Požarevac, Beograd, Kikinda i Užice) koji su uključili 109 krajnjih korisnika

– Razvili smo uslugu socijalne zaštite „Porodični savetnik“, sa ciljem prevencije institucionalizacije i izmeštanja korisnika iz ustanova za smeštaj. Porodični savetnik je inovativna usluga u sistemu socijalne zaštite koja kao osnovni cilj ima jačanje porodične rezilijentnosti porodica osoba sa invaliditetom. Svrha usluge je da doprinese očuvanju celovitosti porodice i unapređenju kvaliteta života svih članova u različitim razvojnim fazama porodičnog života.

 

SOCIJALNO PREDUZETNIŠTVO

Socijalna ekonomija otvara perspektivu za pravičan, održiv i inkluzivan razvoj, zbog čega se Forum trudi da doprinose izgradnji kapaciteta za razvoj socijalnih preduzeća, kao i izgradnju uzajamne mreže podrške.

Najvažniji rezultati:

– Realizovali smo “Školu socijalnog preduzetništva” za razvoj socijalnih biznis ideja 5 godina za redom. Školu je do sada pohađalo 63 učesnika. Ukupno je razvijeno 35 biznis planova. Dodelili smo jedan start-up grant za najbolje napisani biznis plan.

– Organizovali smo „Sajam socijalnog preduzetništva“ 2013. u Beogradu, na kome su se predstavila 42 izlagača, a posetilo ga je više od 500 posetilaca

– Razvili smo program i metodologiju za prvi inkubator za socijalna preduzeća. Na javnom konkursu odabrana su 4 stanara Inkubatora u 2015. godini

Skip to content