Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Kontaktirajte nas

Forum mladih sa invaliditetom

Forum mladih sa invaliditetom (FMI) je organizacija civilnog društva, osnovana u Beogradu 2005. godine, a svoju delatnost obavlja na čitavoj teritoriji Republike Srbije.  

Pišite nam:

Skip to content