Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Projekat “Posao po meri: Ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom”

Projekat “Posao po meri” finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), a sprovodi Forum mladih sa invaliditetom. Drugi partneri projekta su Karitas Srbije, Fondacija Ana i Vlade Divac, Smart Kolektiv i Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije. Cilj projekta je ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom i stvaranje jednakog pristupa zapošljavanju na tržištu rada koje je otvoreno, inkluzivno i dostupno osobama sa invaliditetom.

Povezane vesti:

USAID i Forum mladih sa invaliditetom pokrenuli projekat radi ekonomskog osnaživanja osoba sa invaliditetom

Forum mladih sa invaliditetom i Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) pokrenuli su četvorogodišnji projekat “Posao po meri: Ekonomsko osnaživanje...

Projekat “Posao po meri: Ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom”

Projekat “Posao po meri: Ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom” finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) a sprovodi Forum mladih...
Skip to content