Publikacije

Smernice za savetodavni rad sa osobama sa invaliditetom u procesu zapošljavanja

Unapređenje zapošljivosti dugoročno nezaposlenih osoba sa invaliditetom

Digitalna pismenost i aktivizam kod mladih sa invaliditetom/hendikepom

Položaj mladih sa invaliditetom na tržištu rada u Beogradu

Društvene mogućnosti za osnaživanje porodice

Usluga socijalne zaštite "Porodični savetnik za porodice sa članom sa invaliditetom"

Deinstitucionalizacija u Srbiji: Karakteristike, položaj i potrebe korisnika iz 4. grupe podrške u ustanovama za smeštaj

Inkluzivno u građansko vaspitanje

Platforma za sindikalno organizovanje osoba sa invaliditetom

Servisi podrške za osobe sa invaliditetom u lokalnoj zajednici-Istraživanje u Beogradu, Leskovcu, Kikindi, Požarevcu i Užicu

Sajam socijalnog preduzetništva

Platforma za karijerno vođenje i savetovanje mladih iz osetljivih grupa

Socijalno preduzetništvo - Biznis u službi zajednice

Civilno društvo protiv diskriminacije

4 koraka do jednakih mogućnosti

Istraživanje percepcije diskriminacije osoba sa invaliditetom u Srbiji

Inkluzivna akademija