Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Projekti

Projektno finansirana organizacija

FMI se projektno finansira. To znači da se sa idejama i projektnim predlozima koje sami razvijamo, prijavljujemo na otvorene pozive i konkurse različitih domaćih i stranih donatora uz čiju finansijsku podršku (grantove) ih samostalno ili u partnerstvu sprovodimo.  

  • Naši projekti i aktivnosti usmereni su podizanje kapaciteta različitih ciljnih grupa.
  • Osobe sa invaliditetom
  • Kompanije i socijalna preduzeća
  • Državne institucije
  • Organizacije civilnog društva 
Featured-Image-Default

Radna praksa za mlade sa invaliditetom 4

Donator:

Ministarstvo omladine i sporta

Vreme trajanja:

jun 2021-decembar 2021.

Featured-Image-Default

Radna praksa za mlade sa invaliditetom 3

Donator:

Ministarstvo omladine i sporta

Vreme trajanja:

jul 2020-decembar 2020.

Featured-Image-Default

Digitalna i medijska pismenost mladih sa invaliditetom/hendikepom

Donator:

Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji, Civil Society Facility programme

Vreme trajanja:

januar 2018 – jun 2020.

Featured-Image-Default

Škola liderskih veština za mlade sa invaliditetom

Donator:

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Vreme trajanja:

oktobar 2018-maj 2019.

Featured-Image-Default

Radna praksa za mlade sa invaliditetom 2

Donator:

Ministarstvo omladine i sporta

Vreme trajanja:

septembar 2018-januar 2019.

Featured-Image-Default

Unapređenje zapošljivosti dugoročno nezaposlenih osoba sa invaliditetom

Donator:

Ministarstvo finansija Republike Srbije (Development of innovative, integrated youth tailored services and social inclusion models, IPA 2014)

Vreme trajanja:

decembar 2018-februar 2021.

Featured-Image-Default

Podrška poslodavcima za unapređenje zapošljavanja mladih sa invaliditetom

Donator:

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije

Vreme trajanja:

avgust 2019-decembar 2019.

Featured-Image-Default

Jačanje institucionalnih kapaciteta Nacionalne službe za zapošljavanje u procesu zapošljavanja mladih sa invaliditetom

Donator:

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije

Vreme trajanja:

avgust 2019-decembar 2019.

Featured-Image-Default

IT prekvalifikacija za osobe sa invaliditetom

Donator:

Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP)

Vreme trajanja:

oktobar 2019-oktobar 2020.

Skip to content