Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Projekti

Projektno finansirana organizacija

FMI se projektno finansira. To znači da se sa idejama i projektnim predlozima koje sami razvijamo, prijavljujemo na otvorene pozive i konkurse različitih domaćih i stranih donatora uz čiju finansijsku podršku (grantove) ih samostalno ili u partnerstvu sprovodimo.  

  • Naši projekti i aktivnosti usmereni su podizanje kapaciteta različitih ciljnih grupa.
  • Osobe sa invaliditetom
  • Kompanije i socijalna preduzeća
  • Državne institucije
  • Organizacije civilnog društva 
Featured-Image-Default

Posao po meri: Ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom

Donator:

USAID

Vreme trajanja:

avgust 2022-jul 2026.

Featured-Image-Default

Radna praksa za mlade sa invaliditetom 5

Donator:

Ministarstvo omladine i sporta

Vreme trajanja:

maj 2022 - decembar 2022

Featured-Image-Default

Prekvalifikacija za IT za osobe sa invaliditetom

Donator:

Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP)

Vreme trajanja:

novembar 2021 - septembar 2022

Featured-Image-Default

Program zapošljavanja osoba sa invaliditetom na otvorenom tržištu rada

Donator:

Grad Beograd, Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Vreme trajanja:

2015- i dalje

Featured-Image-Default

Radna praksa za mlade sa invaliditetom 4

Donator:

Ministarstvo omladine i sporta

Vreme trajanja:

jun 2021-decembar 2021.

Featured-Image-Default

Podrška jačanju institucionalnih kapaciteta NSZ u procesu zapošljavanja osoba sa invaliditetom

Donator:

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije 

Vreme trajanja:

avgust 2020-avgust 2021.

Featured-Image-Default

Podrška poslodavcima za povećanje zapošljivosti mladih sa invaliditetom

Donator:

NIRAS-IP Consult GmbH Beograd (“E2E – Znanjem do posla”)

Vreme trajanja:

jul 2020 – jun 2021.

Featured-Image-Default

Unapređenje zapošljivosti dugoročno nezaposlenih osoba sa invaliditetom

Donator:

Ministarstvo finansija Republike Srbije (Development of innovative, integrated youth tailored services and social inclusion models, IPA 2014)

Vreme trajanja:

decembar 2018-februar 2021.

Featured-Image-Default

Radna praksa za mlade sa invaliditetom 3

Donator:

Ministarstvo omladine i sporta

Vreme trajanja:

jul 2020-decembar 2020.

Skip to content