Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Projekti

Projektno finansirana organizacija

FMI se projektno finansira. To znači da se sa idejama i projektnim predlozima koje sami razvijamo, prijavljujemo na otvorene pozive i konkurse različitih domaćih i stranih donatora uz čiju finansijsku podršku (grantove) ih samostalno ili u partnerstvu sprovodimo.  

Naši projekti i aktivnosti usmereni su na podizanje kapaciteta različitih ciljnih grupa: 

  • Osobe sa invaliditetom
  • Kompanije i socijalna preduzeća
  • Državne institucije
  • Organizacije civilnog društva 
1920x1080px-01 (1)

Posao po meri: Ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom

Donator:

USAID

Vreme trajanja:

avgust 2022-jul 2026.

Featured-Image-Default

Testiranje Softvera (QA)

Donator:

BlackRock

Vreme trajanja:

januar 2024 - jul 2024

Featured-Image-Default

Program zapošljavanja osoba sa invaliditetom na otvorenom tržištu rada

Donator:

Grad Beograd, Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Vreme trajanja:

april 2024 - mart 2025

Featured-Image-Default

Pristup pravdi za osobe sa invaliditetom

Donator:

USAID/ Aktivnost sprovodi "Development Professionals, Inc."

Vreme trajanja:

maj 2024 - avgust 2024

Featured-Image-Default

Program edukacije za digitalni marketing za mlade sa invaliditetom

Donator:

Ministarstvo turizma i omladine Republike Srbije

Vreme trajanja:

avgust - decembar 2023

Featured-Image-Default

Program zapošljavanja osoba sa invaliditetom na otvorenom tržištu rada

Donator:

Grad Beograd, Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Vreme trajanja:

April 2023 - Mart 2024

Featured-Image-Default

Testiranje Softvera (QA)

Donator:

BlackRock

Vreme trajanja:

januar 2023 - septembar 2023

Featured-Image-Default

Radna praksa za mlade sa invaliditetom 5

Donator:

Ministarstvo omladine i sporta

Vreme trajanja:

maj 2022 - decembar 2022

Featured-Image-Default

Prekvalifikacija za IT za osobe sa invaliditetom

Donator:

Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP)

Vreme trajanja:

novembar 2021 - septembar 2022

Skip to content