Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Edukacija „Aktivacijom do zaposlenja“ uspešno realizovana

U petak, 17. februara 2017. godine, Forum mladih sa invaliditetom uspešno je priveo kraju edukaciju „Aktivacijom do zaposlenja“ koja je organizovana za dve grupe polaznika tokom januara i februara u Beogradu.

Program je kreiran na osnovu iskustva Foruma mladih sa invaliditetom u saradnji sa velikim brojem kompanija i organizacija na procesu zapošljavanja. Cilj programa jeste osnaživanje pojedinaca u procesu traženja posla, ukazivanje na različite mogućnosti radnog angažovanja i sticanje modernih znanja i veština koje su označene od poslodavaca kao prednost pri zapošljavanju. Tokom obuke polaznici su razvili sopstveni karijerni plan i akcioni plan zapošljavanja i pohađali radionice kroz koje su razvili veštine komunikacije, timskog rada i digitalne veštine.

Aktivnost je realizovana u okviru projekta „Aktivacijom do inkluzije u zapošlјavanju-podrška mladima sa invaliditetom”, koji sprovodi Forum mladih sa invaliditetom u partnerstvu sa Nacionalnom službom za zapošljavanje i SeConS grupom za razvojnu inicijativu. Saradnici su Univerzitetski centar za studente sa hendikepom Univerziteta u Beogradu, Unija poslodavaca Srbije, Privredna komora Srbije i Udruženje poslovnih konsultanata Srbije. Projekat finansira Ministarstvo omladine i sporta.

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content