Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Realizovan Edukativni program za poslodavce u okviru projekta „Radna praksa za mlade sa invaliditetom“

Edukativni program za poslodavce realizovan je sa ciljem osnaživanja za proces organizovanja radne prakse za mlade sa invaliditetom. Program je održan u petak, 08. decembra, i predstavlja deo projekta „Radna praksa za mlade sa invaliditetom“ koji realizuje Forum mladih sa invaliditetom u partnerstvu sa Delta Holdingom.

U prvoj fazi projekta sprovedena je anketa i fokus frupna diskusija sa mladima sa invaliditetom o stavovima i isustvima prilikom pohađanja/prijave za radnu praksu. Nakon toga, održan je konsultativni sastanak sa poslodavcima na kome su razmatrane procedure koje će omogućiti inkluzivnost u procesu organizovanja i sprovođenja radne prakse. Na osnovu prikupljenih informacija, kreirane su detaljne procedure, kao uputstva za organizovanje radne prakse.

U narednoj fazi projekta, raspisan je javni poziv za poslodavce za organizovanje radne prakse za 15 mladih sa invaliditetom. Na poziv se prijavilo 13 poslodavaca, za koje je organizovan edukativni program. Sadržaj programa je kreiran kako bi se učesnici upoznali sa karakteristikama invaliditeta, vrstama invaliditeta i kreiranja okruženja i podrške koja će omogućiti ravnopravnost mladih sa invaliditetom na tržištu rada. Učesnici edukacije su iskazali posvećenost i visoku motivaciju za svoj doprinos projektu.

Predstojeći koraci su realizacija programa za mentore za prijavljene poslodavce, identifikacija praktikantskih pozicija i objavljivanje poziva za praktikante. Radna praksa će se organizovati u periodu mart-jun 2018. godine.

Saradnici na projektu su Nacionalna služba za zapošljavanje, Unija poslodavaca Srbije I Univerzitetski centar za studente sa hendikepom. Projekat je podržan od strane Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, u okviru tematske grant šeme „Podrška inovativnim pristupima povećanja zapošljavanja i zapošljivosti mladih“, koji predstavlja deo projekta „Podrška sprovođenju Programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike u Republici Srbiji sa fokusom na politiku zapošljavanja i povećanja zapošljivosti mladih” („Inicijativa za zapošljavanje mladih“) kojeg finansijski podržava Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (Swiss Agency for Development and Cooperation – SDC) pod nazivom „Znanjem do posla – E2E“.

26107789_10154997041862019_1817337227_o 26142482_10154997041712019_1112432393_o 26179814_10154997041837019_1223124313_o

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content