Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom objavljuje konkurs za poziciju Savetnik/ca za podršku osobama sa invaliditetom pri zapošljavanju

Forum mladih sa invaliditetom objavljuje konkurs za poziciju Savetnik/ca za podršku osobama sa invaliditetom pri zapošljavanju u okviru projekta ,,Posao po meri: Ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom“ koji se realizuje uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

O Forumu mladih sa invaliditetom:

Forum mladih sa invaliditetom (FMI) je organizacija civilnog društva, koja se bavi unapređenjem kvaliteta života i položaja osoba sa invaliditetom u društvu. Kao udruženje građana, FMI je osnovan u Beogradu 2005. godine i do sada je uspešno realizovao preko 80 projekata. FMI  je liderska organizacija u oblasti zapošljavanja osoba sa invaliditetom u Srbiji. Realizujemo program zapošljavanja osoba sa invaliditetom i u kontinuitetu pružamo usluge podrške osobama sa invaliditetom koje su u potrazi za poslom, a ostvarili smo saradnju sa oko 100 kompanija, malih i srednjih preduzeća.

O projektu ,,Posao po meri: Ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom:

Projekat “Posao po meri” finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), a sprovodi Forum mladih sa invaliditetom do 31. jula 2026. godine. Drugi partneri na projektu su Karitas Srbije, Fondacija Ana i Vlade Divac, Smart Kolektiv i Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom. Projekat se realizuje u 6 lokalnih samouprava u Srbiji: Beograd, Subotica, Novi Sad, Zrenjanin, Valjevo i Niš.

Opšti cilj programa je da se omogući ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom u Srbiji na ravnopravnoj osnovi sa ostalima, uključujući i jednak pristup zapošljavanju koje se slobodno bira na tržištu rada i radnom okruženju koje je otvoreno, inkluzivno i dostupno osobama sa invaliditetom.

Glavne aktivnosti projekta su:

1) Unapređenje zapošljivosti osoba sa invaliditetom putem psihosocijalne podrške, karijernog vođenja, radne prakse i obuka za tržište rada,

2) Podsticanje preduzetništva među osobama sa invaliditetom tako da imaju pristup kapitalu, tržištima, tehničkoj pomoći i mrežama na ravnopravnoj osnovi sa drugima,

3) Promovisanje podsticajnog okruženja koje odgovara inkluzivnom ekonomskom razvoju za osobe sa invaliditetom: saradnja sa poslodavcima, unapređenje nacionalnih i lokalnih politika i podrška šire javnosti.

Opis posla:

Savetnik/ca za podršku osobama sa invaliditetom pri zapošljavanju pružaće inovativnu uslugu psihosocijalne podrške i karijernog vođenja.

Cilj je pružanje dodatne podrške osobama sa invaliditetom u procesu traženja posla:

 • upoznavanje sa sopstvenim kapacitetima i potencijalima za uključivanje na tržište rada
 • podrška prilikom izbora odgovarajućih profesionalnih ciljeva
 • razvijanje socijalnih /mekih veština  

Pre početka angažmana Savetnik/ca će proći intenzivnu obuku koju vode iskusni predavači, a na kojoj će se upoznati sa metodologijom i načinima rada sa osobama sa invaliditetom i ovladati veštinama profilisanja kandidata za tržište rada.

OBUKA će se kroz četiri tematske celine održati u sledećim terminima:

I    15.5.-18.5.2023.

II   29.5.-1.6.2023.

III 19.6.-22.6.2023.

IV  26.6.-27.6.2023.

Obuka će se održati u Beogradu, osim drugog modula (29.5.-1.6.2023.) koji će biti realizovan van Beograda (organizator pokriva sve troškove obuke, troškove prevoza i smeštaja u hotelu na bazi punog pansiona, radni materijal i osveženje).

Tokom pružanja usluge, biće obezbeđena i supervizijska podrška.

Zaduženja i odgovornosti:

 • Individualan savetodavni rad sa korisnicima usluge
 • Savetovanje i pružanje podrške u izboru odgovarajućih profesionalnih ciljeva i uključivanja u socijalno i radno okruženje
 • Organizovanje i vođenje radionica mekih veština (upravljanje vremenom, ponašanje na radnom mestu, ponašanje u konfliktnim situacijama…)
 • Motivisanje i osnaživanje osoba sa invaliditetom na aktivno traženje zaposlenja
 • Izrada individualnog izveštaja i individulanog plana zapošljavanja
 • Individualno praćenje korisnika u skladu sa planom zapošljavanja i predviđenim merama podrške (stručna praksa, profesionalna obuka, program            samozapošljavanja…)
 • Pružanje podrške u prepoznavanju individualnih potreba za prilagođavanjem radnog mesta i radnih zadataka
 • Podrška korisnicima usluge za registraciju na portalu za zapošljavanju osoba sa invaliditetom www.zaposljavanje.fmi.rs
 • Uspostavljanje kontakta i komunikacija sa pružaocima profesionalnih obuka
 • Uspostavljanje kontakta i komunikacija sa poslodavcima u procesu zapošljavanja osoba sa invaliditetom i/ili organizovanja radne prakse
 • Mapiranje lokalnih zainteresovanih strana iz javnog, privatnog i civilnog sektora i razmena i saradnja u cilju unapređenja zapošljivosti i zapošljavanja osoba sa invaliditetom
 • Komunikacija sa HR ekspertom na projektu i timom projekta
 • Komunikacija sa PR-om projekta u cilju promocije istog
 • Komunikacija sa supervizorima usluge
 • Pisanje izveštaja i vođenje potrebne projektne dokumentacije
 • Izveštavanje o odstupanjima, relevantnim promenama i/ili problemima u implementaciji usluge
 • Učešće na timskim sastancima i događajima u okviru projekta, u skladu sa potrebom

Lokacija: Beograd

Trajanje angažmana:

 • Savetnik/ca će biti angažovan/a na puno radno vreme po ugovoru o radu, u trajanju od tri godine.
 • Planirani početak angažmana je 1. avgust 2023. godine, sa trajanjem do 31. jula 2026. godine.

Kvalifikacije:

 • Univerzitetska diploma iz oblasti psihologije, pedagogije, andragogije, socijalnog rada, specijalne edukacije ili srodnih nauka.
 • Relevantno radno iskustvo u trajanju od najmanje dve godine.
 • Radno iskustvo u radu sa osetljivim kategorijama će se smatrati prednošću.
 • Radno iskustvo u radu sa osobama sa invaliditetom će se smatrati prednošću.
 • Odlične komunikacijske veštine.
 • Visok nivo radne etike i integriteta.
 • Motivisanost i proaktivnost.

Prijavljivanje:

Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti za poziciju slanjem radne biografije (koja sadrži dve reference) i motivacionog pisma na e-mail adresu activitymanager@fmi.rs, sa naznakom „Savetnik/ca za podršku osobama sa invaliditetom pri zapošljavanju“.

Rok za prijavu je 24.4.2023.

Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor i sa njima će biti obavljen intervju.

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content