Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom organizovao obuke za tržište rada za 65 osoba sa invaliditetom

U periodu od septembra do decembra 2020. Forum mladih sa invaliditetom je u saradnji sa Akademijom Oxford realizovao niz kurseva i obuka prekvalifikacije i dokvalifikacije za osobe sa invaliditetom. Cilj obuka je razvoj novih kompetencija i unapređenje konkurentnosti na tržištu rada. Sticanje novih znanja i veština proširuje spektar mogućih radnih pozicija i omogućuje veću aktivaciju u procesu traženja posla.  Obuke su organizovane u 4 grada: Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu, a ukupan broj polaznika je bio 65.

Obuke koje su realizovane su:

 • Obuka za knjigovođu
 • MS office poslovni paket
 • Kurs excel-a
 • Obuka za menadžera ljudskih resursa
 • Kurs programiranja C++
 • Kurs pisanja za web/blog
 • Međunarodno poslovanje
 • Obuka za masera
 • Web dizajn
 • Poslovna administracija
 • Kurs ASP. NET Web development
 • Kurs HTML
 • Kurs engleskog jezika
 • Kurs nemačkog jezika
 • Kurs arapskog jezika

Obuke su deo projekta ,,Unapređenje zapošljivosti dugoročno nezaposlenih osoba sa invaliditetom“ (Pathway to inclusive labour market). Projekat realizije Forum mladih sa invaliditetom u partnerstvu sa Nacionalnom službom za zapošljavanje Srbije i Zavodom za zapošljavanje Crne Gore.

***

Projekat se realizuje u okviru šireg projekta “Podrška Evropske unije aktivnom uključivanju mladih”, koji je vredan 4.7 miliona evra, i koji finansira EU (IPA 2014) a kofinansira Vlada Republike Srbije. Projekat ima za cilj da obezbedi veću društvenu uključenost mladih u Srbiji  povećanjem zaposlenosti, omladinskih aktivnosti, radnog iskustva i preduzetničke prakse među mladima. Evropska unija i Vlada Republike Srbije su bespovratno dodelili 24 granta,  koji će se realizovati u više od 35 gradova i opština u Srbiji do kraja 2021. Projekti, koje sprovode republičke i pokrajinske institucije socijalne zaštite, opštine i gradovi, centri za socijalni rad, udruženja građana, fondacije i obrazovne ustanove, će povećati obim i kvalitet usluga na lokalnom nivou u obrazovanju i zapošljavanju, inovativnoj praksi i modelima aktivnog uključivanja, i na taj način ojačati društvenu uključenost mladih. Uticaj i konkretni rezultati projekta se očekuju na svim nivoima, a posebno u vezi sa povećanim kapacitetima relevantnih institucija u oblasti inovativnog razvoja i upravljanja merama aktivnog uključivanja mladih, razvoja politike u skladu sa najboljom praksom EU, kao i efikasniju upotrebu finansijske pomoći Evropske unije.

Projektom upravlja Ministarstvo finansija – Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije, dok su institucionalni korisnici projekta Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstvo omladine i sporta.

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content