Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom realizovao treninge za kompaniju TeleSign u okviru Mreže poslodavaca

U okviru podrške poslodavcima kroz Mrežu poslodavaca za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, Forum mladih je realizovao dva od tri treninga za novu članicu Mreže – kompaniju TeleSign.

Prvi trening je održan 25. avgusta u prostorijama TeleSign i obuhvatio je edukaciju zaposlenih iz HR sektora o institucionalnom okviru i pravima osoba sa invaliditetom, kao i o upotrebi pravilne terminologije. Učesnici su imali prilike da se upoznaju sa inkluzivnim procedurama i primerima dobre prakse u oblasti zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

Drugi trening realizovan je 13. septembra i u okviru njega pružena je dodatna podrška hiring menadžerima kompanije, u cilju kreiranja inkluzivnog radnog okruženja.

Poslednji trening, koji je takođe namenjen pružanju podrške hiring menadžerima kompanije, realizovaće se 20. septembra.

Mrežu poslodavaca za zapošljavanje osoba sa invaliditetom osnovao je Forum mladih sa invaliditetom početkom 2021. godine, kako bi se kompanijama pružila strateška podrška u njihovom aktivnijem pristupu dugoročnom i održivom zapošljavanju osoba sa invaliditetom.

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content