Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom realizovao trening za kompaniju Mercator S doo u okviru Mreže poslodavaca

U okviru podrške poslodavcima kroz Mrežu poslodavaca za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, Forum mladih je realizovao trening za zaposlene u kompaniji Mercator S doo.

Trening je realizovan 16. marta u prostorijama kompanije Mercator S doo i obuhvatao je edukaciju zaposlenih o institucionalnom okviru i pravima osoba sa invaliditetom, kao i o upotrebi pravilne terminologije. Svi učesnici su imali prilike da se upoznaju sa inkluzivnim procedurama i primerima dobre prakse u oblasti zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

Mrežu poslodavaca za zapošljavanje osoba sa invaliditetom osnovao je Forum mladih sa invaliditetom početkom 2021. godine, kako bi se kompanijama pružila strateška podrška u njihovom aktivnijem pristupu dugoročnom i održivom zapošljavanju osoba sa invaliditetom.

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content