Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Vesti / /

Implementirana i poslednja eko radionica

Organizacija Forum mladih sa invaliditetom sprovela je eko edukacije  24.11.2010. i u Beogradu. To je ujedno i poslednja eko radionica na projektu Forum Eko Inkluziv.

FMI je do sada održao radionice u Nišu, Negotinu, Užicu, Kragujevcu i Novom Sadu. Stručnjaci sa Fakulteta za Primenjenu Ekologiju Univerziteta Singidunum, kao i iskusni treneri EKO RADIONICA, predstavili su inovativni model edukacija koji do sada nije primenjivan u Republici Srbiji.

Cilj seminara je ostvaren, a bio je da učesnici  steknu praktična znanja i veštine za rešavanje problema u oblasti zaštite životne sredine kroz mehanizme koji predstavljaju koncepte održivih strateških partnerstava na lokalnom i nacionalnom nivou.

Ovi mehanizmi omogući će primenu znanja u svakodnevnom životu kroz aktivno uključivanje svih relevantnih aktera.

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content