Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Vesti / /

Inicijativa Italijanske Ambasade

Italijanska Ambasada u Srbiji,odnosno odeljenje za saradnju pokreće snažnu inicijativu za rešavanje i poboljšanje položaja dece sa invaliditetom u Srbiji. Sastankom koji je održan u Italijanskoj Ambasadi započete su konsultacije sa  predstavnicima agencija i nevladinim organizacijama koje se bave ovom tematikom.

Problem dece sa invaliditetom u Srbiji u proteklom periodu je bio na marginama i skoro nikakvi rezultati nisi postignuti na rešavanju ovog problema. Nepostojanje jedinstvene baze podataka, kao i strategije koja bi ovaj problem postavila kao jedan od prioriteta za rešavanje, dovelo je do toga da u Srbiji deca sa različitim tipovima invaliditeta su izložena višestrukoj diskriminaciji.

Pokretanje inicijative Italijanske Abasade u Srbiji je pozitivan momenat i predstavlja početak rešavanja konkretnih problema koji se ispoljavaju kada je u pitanju ova populacija. Na sastanku su prisustvovali predstavnici mnogobrojnih agencija koji se bave ovom tematikom (UNICEF,SAVE THE CHILDREN, itd) kao i predstavnici organizacija civilnog društva osoba sa invaliditetom (FORUM MLADIH SA INVALIDITETOM, ZIVETI USPRAVNO NOVI SAD, VELIKI MALI) kao i nekoliko stručnjaka iz ove oblasti.

Jedinstven zaključak je da više nema vremena za pronalaženje i kreiranje sistematskih rešenja iz razloga što postojeći administrativni kapaciteti resornih ministarstava nisu dovolji da reše, donesu i implementiraju sistematska rešenja. Iz tog razloga većina učesnika se složila da je neophodno pronalaziti konkretna rešenja za probleme sa jedne strane a sa druge neophodno je ujediniti sve dobre inicijative koje već postoje kako bi se efikasnije i brže položaj dece sa invaliditetom uskladio sa Evropskim standardima.

Italijanska Ambasada će nastaviti konsultacije u tom smeru.

{gallery}italij_ambas{/gallery}

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content