Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Vesti / /

Poziv za prijavu na kurs engleskog jezika

Forum mladih sa invaliditetom poziva osobe sa invaliditetom sa teritorije grada Beograda da se prijave na besplatno pohađanje kursa engleskog jezika.

Osnovne informacije o kursu:

Učesnici:

12 osoba, podeljenih u dve grupe u zavisnosti od nivoa znanja

Vreme pohađanja kursa:

Planirani početak je 8. novembar 2021. Kurs će trajati 14 nedelja (3,5 meseca) dok će se časovi odvijati dva puta nedeljno u trajanju od 60 minuta.

Mesto:

Kurs realizuje škola jezika Robertson, ul. Cvijićeva 80, Beograd, dok će se časovi organizovati online putem Zoom platforme.

Cena:

Kurs, kao i svi korišćeni materijali tokom obuke, besplatni su za sve učesnike (sve troškove pokriva Forum mladih sa invaliditetom)

Kako se prijaviti:

Svi zainteresovani se mogu prijaviti elektronskim putem na e-mail: office@fmi.rs I to slanjem svoje biografije, u kojoj će biti naznačena I vrsta podrške ukoliko je potrebna (prilagođavanje radnog materijala I slično).

Rok za prijavu:

petak 22. oktobar 2021.

Svi prijavljeni će biti obavešteni o ishodu selekcije najkasnije do 25.oktobra.

***

Obuka se realizuje u okviru programa ,,Program zapošljavanja osoba sa invaliditetom na otvorenom tržištu rada” koji je finansiran od strane grada Beograda, Sekretarijat za socijalnu zaštitu.

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content