Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Kurs engleskog jezika

Pozivamo osobe sa invaliditetom sa teritorije grada Beograda da se prijave na kurs engleskog jezika.

Osnovne informacije o kursu:

Učesnici:

12 osoba, podeljenih u dve grupe u zavisnosti od nivoa znanja

Vreme pohađanja kursa:

Planirani početak je 7.oktobar 2019. Časovi će biti realizovani dva puta nedeljno, u terminu od 12:30h do 13:30h, u trajanju od 5 meseci

Mesto:

Kurs realizuje škola jezika Robertson, ul. Cvijićeva 80, Beograd

Cena:

Kurs, kao i svi korišćeni materijali tokom obuke, besplatni su za sve učesnike (sve troškove pokriva Forum mladih sa invaliditetom)

Kako se prijaviti:

Svi zainteresovani prijavu mogu dostaviti elektronskim putem na e-mail: prijave@fmi.rs. Potrebno je navesti ime i prezime, broj telefona, obrazovanje, kao i vrstu podrške ukoliko je potrebna (prilagođavanje radnog materijala, pristupačnost prostora, i drugo)

Rok za prijavu: sreda 02. oktobar 2019.

Svi prijavljeni će biti obavešteni o ishodu selekcije najkasnije do 04.oktobra.

***

Obuka se realizuje u okviru programa ,,Program zapošljavanja osoba sa invaliditetom na otvorenom tržištu rada” koji je finansiran od strane grada Beograda, Sekretarijat za socijalnu zaštitu.

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content