Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Vesti / /

Lokalna debata – Socijalno preduzetnistvo – Subotica

Lokalna debata „Razvoj socijalnog preduzetništva u Srbiji – mogućnost za socijalnu integraciju i ekonomski razvoj” koja je održana na Otvorenom univerzitetu ima za cilj da zajednički istraži mogućnost za uspešan razvoj socijalnih preduzeća u lokalnoj sredini, da raspravlja o načinima povezivanja i umrežavanja sa poslovnim sektorom, kao i razvoj ljudskih resursa, odnosno edukaciju socijalnih menadžera u cilju poboljšanja produktivnosti i efikasnosti preduzeća. Svojim aktivnostima, socijalna preduzeća rešavaju probleme ugroženih kategorija građana, doprinose jačanju inkluzivnosti društva, pospešuju građansku inicijativu, ali su, takođe, i uspešan instrument lokalnog, ekonomskog razvoja. Srbija još uvek nema adekvatnu zakonsku i podzakonsku regulativu za uspešno funkcionisanje socijalnih preduzeća, pri čemu je i sam koncept socijalne ekonomije relativno nov za naše društvo.

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content