Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Memorandum o saradnji na unapređenju karijernog vođenja i savetovanja

416224_4038613890135_1612326720_o

Više od 40 relevantnih aktera, predstavnika oragnizacija i institucija, potpisalo je Memorandum o saradnji u Beogradu, Kragujevcu, Novom Sadu i Požarevcu.
Predmet Memoranduma je pokretanje, sprovođenje i razvoj programa karijernog vođenja i savetovanja, kao i uspostavljanje mehanizama koji će omogućiti kontinuiranu komunikaciju između ključnih aktera u procesu zapošljavanja mladih iz osetljivih grupa.
Realizacija aktivnosti podrazumeva jačanje međusektorskog dijaloga, kreiranje mera i smernica za unapređenje postojećih praksi u zapošljavanju mladih iz osetljivih grupa, razmenu informacija, znanja, primera dobre prakse, kao i posredovanje u usklađivanju potreba poslodavaca sa odgovarajućom ponudom kandidata na tržištu rada.

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content