Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Vesti / /

Obaveštenje za korisnike usluga Nacionalne službe za zapošljavanje o postupanju u periodu vanrednog stanja

Nacionalna služba za zapošljavanje će za vreme trajanja vanrednog stanja uvedenog u cilju sprečavanja pojave, širenja i suzbijanja virusa COVID-19, a ceneći neophodnost da se građanima omogući ostvarivanje prava o kojima se odlučuje u postupcima pred Nacionalnom službom za zapošljavanje obezbedi sledeće:

  1. Prvo prijavljivanje stranaka na evidenciju nezaposlenih
  2. Podnošenje zahteva za  ostvarivanje prava na novčanu naknadu
  3. Dostavljanje žalbi, drugih pravnih sredstava i dokaza od uticaja na nastavljanje isplate, obustavu isplate ili prestanak prava na novčanu naknadu
  4. Podnošenje zahteva/prijava za učešće u merama aktivne politike zapošljavanja
  5. Podnošenje zahteva za izdavanje/produženje radnih dozvola
  6. Podnošenje zahteva za izdavanje uverenja iz evidencije o nezaposlenima
  7. Zakazano javljanje tražilaca zaposlenja 

VAŽNO OBAVEŠTENjE:

Radi efikasnijeg postupanja, potrebno je da u tekstu mejla precizno navedete da li podnosite samo zahtev za prvo prijavljivanje ili i zahtev za novčanu naknadu. Isto iz razloga što se o zahtevu za novčanu naknadu odlučuje u posebnom postupku.

Potrebno je da uz obrasce zahteva pošaljete i sve dokaze u jednom mejlu kako bi Nacionalna služba za zapošljavanje mogla da  pristupi unosu i obradi  podataka u informacionom sistemu.

NAPOMENA:

Elektronska pošiljka koja je na mejl adresu dospela svakog radnog dana do 15 časova smatra se primljenom i zavodi se istog dana. Elektronska pošiljka koja je na mejl adresu dospela radnog dana posle 15 časova ili vikendom, smatra se primljenom i zavodi se prvog narednog radnog dana.

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content