Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Objavljen priručnik za savetnike za zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije i Forum mladih sa invaliditetom su tokom 2019. godine u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje (NSZ) realizovali zajedničku inicijativu i izradili Priručnik za savetnike za zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Inicijativa je imala za cilj obezbeđivanje sistemske održivosti inkluzivnih procedura za zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Osnov ove saradnje predstavljaju rezultati testiranja u praksi inkluzivnih procedura za zapošljavanje osoba sa invaliditetom koje je sproveo Forum mladih sa invaliditetom u okviru projekta „Radna praksa za mlade osobe sa invaliditetom“. Ova projekat je deo šireg programa „Znanjem do posla“ koji realizuje Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva uz podršku Vlade Švajcarske.

Osnovni cilj izrade ovog priručnika jeste da pruži smernice za rad sa osobama sa invaliditetom savetnicima za zapošljavanje osoba sa invaliditetom koji rade u Nacionaloj službi za zapošljavanje i njenim filijalama. Priručnik nudi niz saveta i praktičnih preporuka za komunikaciju sa osobama sa invaliditetom koje traže posao, kao i smernice za izradu individualnog plana zapošljavanja i uključivanje osoba sa invaliditetom u njegovu pripremu. Pored toga, priručnik pruža smernice poslodavcima u pogledu stvaranja inkluzivnog radnog okruženja i prilagođavanja radnog mesta osobama sa invaliditetom.

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content