Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Održan poslednji supervizijski sastanak Porodičnih savetnika

U Beogradu je u ponedeljak 27.02.2017. održan poslednji supervizijski sastanak sa 10 stručnih radnika koji su pružali uslugu porodičnog savetnika za porodice sa članom sa invaliditetom u okviru projekta „Porodični savetnik za porodice sa članom sa invaliditetom“.

Projekat koji realizuje Forum mladih sa invaliditetom, u partnerstvu sa udruženjem građana Ideas, bavi se razvojem i daljim unapređenjem pomenute usluge, kroz koju se pruža podrška porodicama koje imaju člana sa invaliditetom, a kako bi se unapredile kompetencije porodice da zadovolji potrebe svog člana, unapredilo funkcionisanje porodice i učinila dostupnijom podrška zajednice. Uslugu pružaju obučeni Porodični savetnici, a sama usluga je organizovana u ciklusu od 6 meseci i 8 struktuiranih kućnih poseta. Tokom trajanja ovog projekta uslugu je koristilo 10 porodica.

Tokom trajanja projekta, odnosno pružanja usluge, posebna pažnja je bila usmerena na supervizijski proces. Opšti cilj supervizije jeste obezbeđivanje kvalitetne usluge korisnicima jačanjem znanja i veština savetnika, kao i sticanje samopouzdanja i razrešenje dilema o konkretnim aktivnostima savetnika tokom obezbeđivanja usluge i prikupljanje supervizijskog materijala za unapređivanje supervizijskog procesa u usluzi.

Projekat finansira Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za socijalnu zaštitu i brigu o porodici, a usluga je pružana porodicama u Beogradu, Novom Sadu, Malom Iđošu, Staroj Pazovi, Somboru, Valjevu i Zrenjaninu.

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content