Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Održana prezentacija rezultata istraživanja “Položaj mladih sa invaliditetom na tržištu rada u Gradu Beogradu”

U utorak, 08. novembra 2016. godine, održana je prezentacija rezultata istraživanja “Položaj mladih sa invaliditetom na tržištu rada u Gradu Beogradu” u organizaciji Foruma mladih sa invaliditetom i SeConS grupe za razvojnu inicijativu.

Imajući u vidu da od donošenja Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošlјavanju osoba sa invaliditetom (2009. godine) ne postoje podaci u Srbiji o položaju mladih sa invaliditetom na tržištu rada, istraživanje je imalo za cilј da omogući uvid u prakse zapošlјavanja mladih sa invaliditetom na području Grada Beograda, u prepreke na koje nezaposleni mladi sa invaliditetom i poslodavci nailaze, kao i u mere podrške koje se mogu iskoristiti za prevazilaženje ovih prepreka.

Događaj je realizovan u okviru projekta „Aktivacijom do inkluzije u zapošljavanju – podrška mladima sa invaliditetom”, koji sprovodi Forum mladih sa invaliditetom u partnerstvu sa Nacionalnom službom za zapošlјavanje i Sekons grupom za razvojnu inicijativu. Saradnici na projektu su: Univerzitetski centar za studente sa hendikepom Univerziteta u Beogradu, Unija poslodavaca Srbije, Privredna komora Srbije i Udruženje poslovnih konsultanata. Projekat finansira Ministarstvo omladine i sporta.

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content