Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Održana tribina “Od izolacije do socijalne inkluzije osoba sa intelektualnim/mentalnim teškoćama“

Forum mladih sa invaliditetom, Udruženje korisnika psihijatrijskih usluga i njihovih porodica „Duša“ i Kreativno edukativni centar KEC održali su 13. oktobra 2015. godine u Beogradu tribinu „Od izolacije do socijalne inkluzije osoba sa intelektualnim/mentalnim teškoćama“ namenjenu predstavnicima zdravstvenog sistema.

Glavni cilj tribine bio je skretanje pažnje na neophodnost podrške i razumevanja od strane svih društvenih sistema za osobe sa intelektualnim/mentalnim teškoćama i smanjenje barijera sa kojima se pomenute osobe suočavaju. Tokom prvog dela tribine članovi udruženja korisnika psihijatrijskih usluga i njihovih porodica „Duša“ govorili su o stigmatizaciji osoba s mentalnim poremećajima na osnovu sopstvenog iskustva, kao i stanju u našoj zemlji (psihijatrijskim institucijama, udruženjima korisnika i drugim oblicima vaninstitucionalne pomoći). Drugi deo bio je posvećen kreativno-edukativnom centru KEC – bilo je reči o programima organizacije koji doprinose socijalnoj inkluziji i procesu deinstitucionalizacije osoba sa intelektualnim teškoćama i stigmatizaciji istih, a onda su i sami korisnici usluga KEC-a govorili o svojim ličnim pozitivnim iskustvima socijalne uključenosti i poboljšanja kvaliteta života.

Tribina je realizovana u okviru projekta „Društvene mogućnosti za osnaživanje porodice“, čiji je nosilac Forum mladih sa invaliditetom, a finansiran je od strane Evropske unije, kroz projekat ”Unapređenje položaja korisnika rezidencijalnih ustanova sa intelektualnim i mentalnim poteškoćama, kroz stvaranje uslova za njihovo uključivanje u društvo i lokalnu zajednicu“.

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content