Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Otvoren poziv za edukativni program “Aktivacijom do zaposlenja” za Grad Beograd

Udruženje Forum mladih sa invaliditetom organizuje edukativni program za mlade osobe sa invaliditetom, uzrasta do 30 godina, koje žele da razviju svoja znanja i veštine i iskoriste mogućnost daljeg usavršavanja i unapređenja konkurentnosti na tržištu rada. Program je kreiran na osnovu iskustva Foruma mladih sa invaliditetom u saradnji sa velikim brojem kompanija na procesu zapošljavanja i obuhvata set veština koje diktiraju savremeni trendovi na tržištu rada i koje poslodavci označavaju kao jedan od preduslova radnog angažovanja.

Polaznici će dobiti potvrdu od Foruma mladih sa invaliditetom o završenoj obuci sa listom svih edukacija i imena predavača.

Određeni broj polaznika će imati priliku da pohađa radnu praksu.

O PROGRAMU

Program će biti edukativno-radioničarskog karaktera, gde će predavači na određene teme biti predstavnici poslovnog sektora, zaposleni u kompanijama, preduzećima i poslovni konsultanti.

Mesto održavanja programa: Grad Beograd

Vreme realizacije: 05-10. oktobar 2015. (ponedeljak-petak), od 09:30h do 17:30h

Teme programa:

 • HR radionice (pisanje CV-a, priprema za intervju za posao, strategija traženja posla)
 • Veštine komunikacije
 • Asertivna komunikacija
 • Veštine prezentacije
 • Veština prodaje i odnos prema korisnicima
 • Osnove lične efikasnosti
 • Donošenje odluka
 • Upravljanje vremenom
 • Rešavanje problema i upravljanje stresom
 • Timski rad
 • Kancelarijsko poslovanje

Poziv je otvoren za osobe sa invaliditetom uzrasta do 30 godina, koji imaju prebivalište u Gradu Beogradu.

Učešće na obuci je besplatno.

Forum mladih sa invaliditetom snosi sve troškove obuke: radnog materijala, zakupa sale, ishrane, osveženja

KAKO SE PRIJAVITI?

Da biste se prijavili za učešće u programu potrebno je popuniti Prijavni formular.

Prijavni formular se šalje na e-mail adresu: office@fmi.rs .

Rok za podnošenje prijava je 18. septembar 2015.

Prijave poslate nakon isteka roka neće biti uzete u razmatranje.

Na osnovu primljenih prijavnih formulara, biće odabrano ukupno 15 učesnika. Rezultati selekcije biće javljeni samo primljenim učesnicima.

Za sve dodatne informacije o programu možete se obratiti Forumu mladih sa invaliditetom putem telefona 011 32 20 632 (od 09:00h do 17:00h) ili putem mail-a office@fmi.rs .

Aktivnost se realizuje u okviru projekta „Aktivacijom do inkluzije u zapošlјavanju”, koji sprovodi Forum mladih sa invaliditetom. Projekat finansira Ministarstvo omladine i sporta.

Podelite objavu:
Share on twitter
Share on facebook
Share on tumblr

Možda vas zanima i

Skip to content