Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Karijerni centar za osobe sa invaliditetom

Forum mladih sa invaliditetom je pokrenuo inovativnu uslugu i otvorio karijerne centre u 6 gradova u Srbiji: Beogradu, Subotici, Novom Sadu, Zrenjaninu, Valjevu i Nišu.

U beogradskom Karijernom centru, na adresi Kapetan Mišina 26, II sprat, stan 9, svakim radnim danom od 09 do 17 časova, dočekaće vas naše savetnice Jelena Kostić i Milica Glišić. Razgovor sa savetnicama se zakazuje putem mejlova: fmisavetnik@fmi.rs ili
savetnikfmi@fmi.rs, kao i putem brojeva telefona 060/33-57-053 i 060/33-57-052.

Savetnice pružaju širok spektar usluga i to:

  • Individualno savetovanje;
  • Pružanje podrške pri izboru odgovarajućih profesionalnih ciljeva, uključivanje u radno i socijalno okruženje;
  • Grupne radionice ličnog razvoja – Organizovanje i vođenje radionica mekih veština (upravljanje vremenom, komunikacionih veština, rešavanje konflikata);
  • Motivisanje i osnaživanje za aktivno traženje zaposlenja;
  • Individualno praćenje u skladu sa planom zapošljavanja i predviđenim merama podrške (organizovanje i usmeravanje na radnu praksu ili profesionalnu obuku);
  • Pružanje podrške u prepoznavanju individualnih potreba za prilagođavanjem radnog mesta i radnih zadataka;
  • Priprema za razgovor za posao
  • Podrška u pisanju CV-a
  • Podrška za registraciju na portalu za zapošljavanje osoba sa invaliditetom www.zaposljavanje.fmi.rs

Značaj individualnog savetovanja!

Individualno savetovanje igra ključnu ulogu u pružanju podrške prilagođene potrebama pojedinca. Tokom individualnog rada, savetnice pružaju podršku za lični uvid u jedinstvene veštine i sposobnosti svake osobe, kao i podršku u prilagođavanju određenim poslovnim zahtevima i izgradnju strategije za uspešno uključivanje u radno okruženje.

Zašto su važne radionice ličnog razvoja?

Cilj radionica ličnog razvoja je unapređenje tzv “mekih” veština i samopouzdanja. Radionice obuhvataju teme poput: komunikacionih veština, upravljanje vremenom, rešavanje konflikata, timski rad, pisanje radne biografije i motivacionog pisma, simulacije razgovora za posao, što podstiče polaznike da razviju veštine neophodne za uspešno aktiviranje na tržištu rada. Pored toga, ove radionice pružaju prostor za izgradnju mreže podrške i razmenu iskustava, što ima
pozitivan uticaj na povećanje osećaja zajedništva i motivacije.

Kroz fokus na lični razvoj, ove radionice doprinose jačanju samopouzdanja, samostalnosti i spremnosti za izlazak na tržište rada.

Korak dalje: Radne prakse ili profesionalne obuke

U skladu sa individualnim planom zapošljavanja, i predviđenim merama podrške, vrši se organizovanje i usmeravanje na radnu praksu, obuke ili kurseve.

Profesionalne obuke pružaju priliku za usvajanje specifičnih veština koje su neophodne za  određene poslove, a koje su u skladu sa invididualnim potrebama osoba sa invaliditetom. Obuke predstavljaju dobru osnovu za usavršavanje i prilagođavanje znanja i veština trendovima koje postoje na tržištu rada.

Radne prakse omogućavaju mladima sa invaliditetom da svoja stečena znanja primene u praksi i da steknu stvarno iskustvo radnog okruženja. Kroz radne prakse ostvaruju se konkretna dostignuća i gradi karijerni portfolio, što povećava konkurentnost na tržištu rada.

U drugim navedenim gradovima, usluga Karijernog centra se pruža u saradnji sa Karitasom Srbija i dostupna je u prostoru lokalnih Karitas organizacija.

Grad E-mail Kontakt telefon
SUBOTICA
062/29-38-51
NOVI SAD
069/50-30-660
ZRENJANIN
065/93-06-644
VALJEVO
060/30-65-404
NIŠ
066/80-37-228

*Karijerni centri su otvoreni u okviru projekta “Posao po meri: Ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID)”, a sprovodi Forum mladih sa invaliditetom. Drugi partneri projekta su Karitas Srbije, Fondacija Ana i Vlade
Divac, Smart Kolektiv i Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom.*

Možda vas zanima i

Skip to content