Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Program zapošljavanja

U cilju unapređenja zapošljivosti i zapošljavanja osoba sa invaliditetom, Forum mladih sa invaliditetom kreirao je Program zapošljavanja osoba sa invaliditetom koji nudi čitav set usluga dostupnih tokom čitave godine, a tačno vreme realizacije usluga objavljuje se na sajtu i društvenim mrežama Foruma

1. Savetovalište za proces zapošljavanja

Cilj Savetovališta je da pruži podršku osobi sa invaliditetom da razume svoju ulogu na tržištu rada.

Podrazumeva informisanje i davanje preporuka za različite neformalne oblike obrazovanja, informisanje o načinima pronalaženja posla, pomoć u pronalaženju posla, upis u bazu podataka Foruma mladih sa invaliditetom, kao i davanje praktičnih saveta za proces zapošljavanja i upućivanja na dalje usluge podrške u okviru Programa zapošljavanja.

Savetovalište radi jednom nedeljno u prostorijama Foruma mladih sa invaliditetom, a otpočinje ličnim dolaskom zainteresovanih lica. Ipak, zbog trenutne epidemiološke situacije, savetovalište funkcioniše pozivanjem kontakt telefona Foruma ili kroz e-mail komunikaciju.

Usluga je otvorena je za sve osobe, bez obzira na vrstu invaliditeta, starosni uzrast i obrazovnu strukturu. Svi zainteresovani za ovu uslugu mogu se obratiti direktno Forumu mladih sa invaliditetom.

2. Profilisanje za tržište rada i karijerno vođenje i savetovanje

Kroz uslugu Karijernog savetovanja, Forum mladih sa invaliditetom pruža podršku za ostvarivanje svih potencijala u oblasti u kojoj osoba sa invaliditetom želi da se razvija. Tokom ovog procesa, osobe sa invaliditetom imaju priliku da sa karijernim savetnikom razgovaraju o izazovima koje se tiču karijere, ali i o različitim mogućnostima za obrazovanje i zapošljavanje.

Kao uvod u karijerno vođenje i savetovanje, prvo se realizuje individualni razgovor sa savetnicom za profilisanje za tržište rada, tokom kog osobe sa invaliditetom mogu otvoreno da govore o poteškoćama sa kojim se suočavaju, načinima za njihovo prevazilaženje i svojim budućim planovima, a sve u cilju sagledavanja ličnih potencijala. Ovaj razgovor pomaže osobama sa invaliditetom da realno sagledaju mogućnosti prevladavanja prepreka u okruženju, da pribave informacije o mogućoj uključenosti u različite mere i aktivnosti zapošljavanja, kao i o oblicima i načinima zapošljavanja.

Nakon toga sledi razgovor sa karijernom savetnicom koji pomaže osobama sa invaliditetom da upoznaju sebe i svoje mogućnosti, da razumeju sopstvene ciljeve i želje, da donesu odluke zasnovane na temeljnim informacijama i da upravljaju promenama u svojoj karijeri. Ovo uključuje i karijerno informisanje, savetovanje, obrazovanje za karijeru, kao i planiranje i praćenje karijere.

Usluga je dostupna 3 puta mesečno, uživo, u prostoriji Foruma mladih sa invaliditetom, ili onlajn.

Dostupna je svima, bez obzira na broj godina ili vrstu invaliditeta. Svi zainteresovani za ovu uslugu mogu se javiti direktno Forumu mladih sa invaliditetom.

3. Realizacija radionica za unapređenje kompetencija osoba sa invaliditetom za tržište rada

Jednom mesečno organizuju se radionice za usvajanje znanja i veština koje poslodavci označavaju kao preduslov za zapošljavanje.

Program radionica dizajniran je u skladu sa savremenim trendovima na tržištu rada i podrazumeva rad na razvijanju tzv. ,,mekih veština“ koje su neophodne u današnjem svetu rada.

Radionice su interaktivne i podstiču diskusiju među učesnicima i učesnicama i dostupne su za sve, bez obzira na broj godina ili vrstu invaliditeta.

Svi zainteresovani za ovu uslugu mogu se javiti direktno Forumu mladih sa invaliditetom.

4. Izrada biografije i priprema za razgovor za posao

U cilju unapređenja kvaliteta biografija koje osobe sa invaliditetom dostavljaju poslodavcima, omogućena je online podrška u izdradi, dopuni ili izmeni biografija.

Zainteresovani pojedinci za izradu ili unapređenje svoje biogradije mogu u svakom momentu da se prijave putem e-mail adrese Foruma mladih sa invaliditetom.

Pored toga, u cilju sticanja veština što boljeg predstavljanja poslodavcu, Forum mladih sa invaliditetom jednom mesečno organizuje radionicu za pripremu za razgovor za posao.

Radionica Priprema za razgovor za posao obrađuje teme poput borbe protiv treme i straha, dikcije, govora tela i slično. Pored obrađivanja ovih tema, radionica se bazira i na aktivnoj participaciji učesnika u vežbama namenjenim za prevazilaženje ovih problema. Radionica se organizuje svakog poslednjeg četvrtka u mesecu.

Usluga je dostupna svima, bez obzira na broj godina ili vrstu invaliditeta.

Svi zainteresovani za ovu uslugu mogu se javiti direktno Forumu mladih sa invaliditetom.

5. Kurs engleskog jezika

Svake godine objavljuje se javni poziv za pohađanje kursa engleskog jezika u trajanju od 4 meseca.

Kurs engleskog jezika organizuje se u cilju sticanja naprednijeg znanja engleskog jezika, kako bi moglo da se odgovori na veliki broj prilika za zapošljavanje osoba sa invaliditetom u stranim kompanijama koje imaju središte u Beogradu ili kompanijama koje posluju za inostrano tržište.

Možda vas zanima i

Skip to content