Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Projekat

Akademija političkih i liderskih veština

Naziv projekta:

Akademija političkih i liderskih veština

Donator:

Nacionalni demokratski institut (NDI)

Vreme trajanja projekta:

decembar 2011 – mart 2012.

Partneri:

/

Jačanje liderskih potencijala mladih predstavnika osoba sa invaliditetom, kao pokretača procesa promena, zastupnika interesa osoba sa invaliditetom i aktera stvaranja inkluzivnog društva u Srbiji. Akademija predstavlja kombinaciju edukativnog programa za mlade, programa obuke novih trenera i dobrih praksi u oblasti političke i društveno/ekonomske inkluzije.

Povezane vesti:
Nema povezanih vesti za ovaj projekat...
Donatori:
Skip to content