Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Projekat

Centar za inkluziju, inovaciju i integraciju

Naziv projekta:

Centar za inkluziju, inovaciju i integraciju

Donator:

Ambasada kraljevine Norveške u Republici Srbiji („Jačanje civilnog društva II“)

Vreme trajanja projekta:

april 2013 – april 2014.

Partneri:

Centar za razvoj inkluzivnog društva, Udruženje građana Perspektive, Evo ruka, Novi Dan

Saradnici: Nacionalna služba za zapošlјavanje, Grad Beograd-sekretarijat za socijalnu zaštitu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Fondacija Solidarnost Srbije, Fakultet za medije i komunikaciju-odeljenje za socijalnu politiku

Pružajući različite usluge i servise, Centar će na jednom mestu obezbediti logističke i operativne kapacitete svim organizacijama kojima je to potrebno, uz pružanje besplatnih usluga samim osobama sa invaliditetom. Pored toga, Centar će organizovati različite obuke, radionice i seminare koji će direktno doprineti jačanju kapaciteta i potencijala organizacija i pojedinaca. Ovaj mehanizam je od suštinskog značaja za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom na teritoriji grada Beograda i ostvarivanje njihovih osnovnih prava, stvaranjem efikasne platforme koja će postati održiv model za buduću saradnju svih sektora društva u oblasti inkluzije. Centar će u svom radu saradjivati sa predstavnicima gradskih i republičkih institucija, kroz konkretne inicijative za pobolјšanje položaja osoba sa invaliditetom, posebno u oblastima socijalnog preduzetništva i društvene inkluzije.

Povezane vesti:
Nema povezanih vesti za ovaj projekat...
Donatori:
Centar za inkluziju, inovaciju i integraciju
Skip to content