Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Projekat

Centar za inkluziju, inovaciju i integraciju

Naziv projekta:

Centar za inkluziju, inovaciju i integraciju

Donator:

Ambasada kraljevine Norveške u Republici Srbiji („Jačanje civilnog društva II“)

Vreme trajanja projekta:

april 2013 – april 2014.

Partneri:

Centar za razvoj inkluzivnog društva, Udruženje građana Perspektive, Evo ruka, Novi Dan

Cilj projekta: Osnivanje Centra za inkluziju, inovaciju i integraciju koji služi za obezbeđivanje logističkih i operativnih kapaciteta svim organizacijama kojima je to potrebno, uz pružanje besplatnih usluga samim osobama sa invaliditetom.

Projektne aktivnosti obuhvataju organizaciju različitih obuka, radionica i seminara koji će direktno doprineti jačanju kapaciteta i potencijala organizacija i pojedinaca. Sve projektne aktivnosti usmerene su na unapređenje položaja osoba sa invaliditetom na teritoriji grada Beograda i ostvarivanje njihovih prava putem platforme koja će postati održiv model za buduću saradnju svih sektora društva u oblasti inkluzije. Centar će u okviru svojih aktivnosti sarađivati sa predstavnicima gradskih i republičkih institucija kroz sprovođenje konkretnih inicijativa za poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom, posebno u oblastima socijalnog preduzetništva i društvene inkluzije.

Saradnici na projektu: Nacionalna služba za zapošljavanje, Grad Beograd – Sekretarijat za socijalnu zaštitu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Fondacija Solidarnost Srbije, Fakultet za medije i komunikaciju – Odeljenje za socijalnu politiku.

 

Povezane vesti:
Nema povezanih vesti za ovaj projekat...
Donatori:
norwegian embassy
Skip to content