Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Projekat

Četiri koraka ka jednakim mogućnostima 

Naziv projekta:

Četiri koraka ka jednakim mogućnostima 

Donator:

Evropska Agencija za rekonstrukciju/Delegacija Evropske komisije u Republici Srbiji (CARDS Programme)

Vreme trajanja projekta:

maj 2008 – maj 2009.

Partneri:

Centar za razvoj inkluzivnog društva, Udruženje studenata sa hendikepom, Biro za društvena istraživanja

Jačanje kapaciteta osoba sa invaliditetom i lokalnih stejkholdera u oblasti aktivizma i javnog zastupanja, putem promovisanja i unapređenja Zakona o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom, a u cilju približavanja društvu jednakih mogućnosti.

Povezane vesti:
Nema povezanih vesti za ovaj projekat...
Donatori:
Četiri koraka ka jednakim mogućnostima 
Skip to content