Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Projekat

Četiri koraka ka jednakim mogućnostima 

Naziv projekta:

Četiri koraka ka jednakim mogućnostima 

Donator:

Evropska Agencija za rekonstrukciju/Delegacija Evropske komisije u Republici Srbiji (CARDS Programme)

Vreme trajanja projekta:

maj 2008 – maj 2009.

Partneri:

Centar za razvoj inkluzivnog društva, Udruženje studenata sa hendikepom, Biro za društvena istraživanja

Cilj projekta: Jačanje kapaciteta osoba sa invaliditetom i lokalnih stejkholdera u oblasti aktivizma i javnog zastupanja.

U okviru projekta, radi se na promociji i unapređenju Zakona o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom a u cilju približavanja društvu jednakih mogućnosti.

 

Povezane vesti:

Studija „Civilno društvo protiv diskriminacije“

U okviru projekta „4 koraka ka jednakim mogućnostima“, finansiranim od strane Evropske Komisije kroz program Evropski fond za integracije, nastala...

Uspešno završena implementacija projekta „Četiri koraka ka jednakim mogućnostima“

Organizacija Forum Mladih sa invaliditetom zajedno sa partnerima uspešno je privela kraju implementaciju jednog od najobimnijih projekata koji je do...

Početak realizacije treće faze projekta Foruma mladih sa invaliditetom

Forum mladih sa invaliditetom(FMI) počinje sa realizacijom treće faze projekta „4 koraka ka jednakim mogućnostima“. Kao rezultat istraživanja i kampanje,...

Realizovana druga faza projekta „Četiri koraka ka jednakim mogućnostima“

Druga faza projekta “4 koraka ka jednakim mogućnostima” završena je uspešno, održavanjem radionica u Beogradu. Pored predstavnika organizacija osoba sa...

Radionice u Novom Sadu

Posle Niša i Kragujevca, održane su radionice i u Novom Sadu u okviru realizacije druge faze projekta „4 koraka ka...

Otvaranje kancelarije u Kragujevcu

Forum mladih sa invaliditetom otvorio je kancelariju u Kragujevcu koja će predstavljati i savetovalište za borbu protiv diskriminacije u okviru...
Donatori:
delegacija-eu
Skip to content