Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Projekat

Jačanje institucionalnih kapaciteta Nacionalne službe za zapošljavanje u procesu zapošljavanja mladih sa invaliditetom

Naziv projekta:

Jačanje institucionalnih kapaciteta Nacionalne službe za zapošljavanje u procesu zapošljavanja mladih sa invaliditetom

Donator:

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije

Vreme trajanja projekta:

avgust 2019-decembar 2019.

Partneri:

Nacionalna služba za zapošljavanje Republike Srbije

Cilj projekta: Doprinos razvoju i održivosti modela zapošljavanja osoba sa invaliditetom kroz izradu smernica za jačanje podrške nezaposlenim osobama sa invaliditetom.

Projektne aktivnosti obuhvataju izradu priručnika za savetnike Nacionalne službe za zapošljavanje za personalizovaniju podršku mladima sa invaliditetom, kao i realizaciju radionica sa savetnicima za svakodnevnu primenu ovog priručnika.

 

Povezane vesti:
Nema povezanih vesti za ovaj projekat...
Donatori:
tim-za-socijalno
Skip to content