Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Projekat

Jačanje institucionalnih kapaciteta Nacionalne službe za zapošljavanje u procesu zapošljavanja mladih sa invaliditetom

Naziv projekta:

Jačanje institucionalnih kapaciteta Nacionalne službe za zapošljavanje u procesu zapošljavanja mladih sa invaliditetom

Donator:

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije

Vreme trajanja projekta:

avgust 2019-decembar 2019.

Partneri:

Nacionalna služba za zapošljavanje Republike Srbije

Cilj projekta je da doprinese razvoju i održivosti modela zapošljavanja osoba sa invaliditetom kroz izradu smernica za jačanje podrške nezaposlenim osobama sa invaliditetom.

Glavne aktivnosti:

Izrada priručnika za savetnike Nacionalne službe za zapošljavanje za personalizovaniju podršku mladima sa invaliditetom
Radionice sa savetnicima za svakodnevnu primenu ovog priručnika za rad sa mladima sa invaliditetom

Povezane vesti:
Nema povezanih vesti za ovaj projekat...
Donatori:
Jačanje institucionalnih kapaciteta Nacionalne službe za zapošljavanje u procesu zapošljavanja mladih sa invaliditetom
Skip to content