Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Projekat

Jačanje kapaciteta međuopštinskih organizacija osoba sa invaliditetom u Srbiji kroz promociju standardizacije srpskog znakovnog govora 1

Naziv projekta:

Jačanje kapaciteta međuopštinskih organizacija osoba sa invaliditetom u Srbiji kroz promociju standardizacije srpskog znakovnog govora 1

Donator:

UNDP

Vreme trajanja projekta:

novembar 2008 – maj 2009.

Partneri:

Centar za razvoj inkluzivnog društva

Cilj projekta: Jačanje kapaciteta međuopštinskih organizacija osoba sa invaliditetom u Srbiji putem promocije osnovnog nivoa standardizacije srpskog znakovnog govora.

U okviru projekta vršena su istraživanja potreba korisnika znakovnih jezika u Srbiji i davane praktične i konkretne preporuke kojima bi bila obezbeđena sva prava ove jezičke manjine.

 

Povezane vesti:
Nema povezanih vesti za ovaj projekat...
Donatori:
undp-logo
Skip to content