Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Projekat

Jačanje kapaciteta međuopštinskih organizacija osoba sa invaliditetom u Srbiji kroz promociju standardizacije srpskog znakovnog govora 1

Naziv projekta:

Jačanje kapaciteta međuopštinskih organizacija osoba sa invaliditetom u Srbiji kroz promociju standardizacije srpskog znakovnog govora 1

Donator:

UNDP

Vreme trajanja projekta:

novembar 2008 – maj 2009.

Partneri:

Centar za razvoj inkluzivnog društva

Projekat je imao za cilj jačanje kapaciteta međuopštinskih organizacija osoba sa invaliditetom u Srbiji, putem promocije osnovnog nivoa standardizacije srpskog znakovnog govora. Istraživane su potrebe korisnika znakovnih jezika u Srbiji i davane praktične i konkretne preporuke kojima bi bio obezbeđen pun pristup, učešće i prava ove jezičke manjine.

Povezane vesti:
Nema povezanih vesti za ovaj projekat...
Donatori:
Jačanje kapaciteta međuopštinskih organizacija osoba sa invaliditetom u Srbiji kroz promociju standardizacije srpskog znakovnog govora 1
Skip to content