Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Projekat

Konferencija “Regionalna saradnja mladih sa invaliditetom” 

Naziv projekta:

Konferencija “Regionalna saradnja mladih sa invaliditetom” 

Donator:

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Vreme trajanja projekta:

februar 2007.

Partneri:

Udruženje studenata sa hendikepom, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Cilj Konferencije bio je jačanje regionalne saradnje između organizacija koje se bave položajem, potrebama i problemima mladih osoba sa invaliditetom i stvaranje preduslova za uspostavljanje efikasnih partnerskih odnosa koji će doprineti ostvarivanju zajedničkih interesa, sa osnovnom idejom da se formira regionalna mreža organizacija koje se bave položajem osoba sa invaliditetom.

Povezane vesti:
Nema povezanih vesti za ovaj projekat...
Donatori:
Konferencija “Regionalna saradnja mladih sa invaliditetom” 
Skip to content