Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Projekat

Mreža poverenja

Naziv projekta:

Mreža poverenja

Donator:

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Vreme trajanja projekta:

 april 2008 – decembar 2008.

Partneri:

Biro za društvena istraživanja

Izgradnja kapaciteta osoba sa invaliditetom za zagovaranje i samozastupanje, kao i efikasnije informisanje javnosti o problemima osoba sa invaliditetom, kroz uspostavljanje organizovanog i održivog komunikacionog sistema.

Povezane vesti:
Nema povezanih vesti za ovaj projekat...
Donatori:
Mreža poverenja
Skip to content