Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Projekat

Mreža poverenja

Naziv projekta:

Mreža poverenja

Donator:

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Vreme trajanja projekta:

 april 2008 – decembar 2008.

Partneri:

Biro za društvena istraživanja

Cilj projekta: Izgradnja kapaciteta osoba sa invaliditetom za zagovaranje i samozastupanje.

U okviru projekta uspostaviće se organizovan i održiv komunikacioni sistem kako bi došlo do što boljeg i efikasnijeg informisanja javnosti o problemima osoba sa invaliditetom.

 

Povezane vesti:
Nema povezanih vesti za ovaj projekat...
Donatori:
Ministarstvo za rad socijalna i boracka prava
Skip to content