Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Projekat

Nove veštine za osobe sa invaliditetom 

Naziv projekta:

Nove veštine za osobe sa invaliditetom 

Donator:

Evropska Komisija (Progress 2007-2013)

Vreme trajanja projekta:

april 2010 – april 2011.

Partneri:

Forum mladih sa invaliditetom, Institut Papilot-Slovenija

Cilj projekta predstavlja jačanje institucionalnih kapaciteta u sektoru zapošljavanja osoba sa invaliditetom putem razvoja inovativnih modela multi-sektorske razmene dobre prakse i informacija, koja omogućava uključivanje osoba sa invaliditetom u nacionalno tržište rada efikasnim usklađivanjem poslova i veština osoba sa invaliditetom.

Povezane vesti:
Nema povezanih vesti za ovaj projekat...
Donatori:
Nove veštine za osobe sa invaliditetom 
Skip to content