Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Projekat

Osobe sa invaliditetom i socijalno preduzetništvo

Naziv projekta:

Osobe sa invaliditetom i socijalno preduzetništvo

Donator:

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Vreme trajanja projekta:

jun 2011 – mart 2012.

Partneri:

/

Projektni cilj doprinosi društvenoj i ekonomskoj uključenosti osoba sa invaliditetom, kroz implementaciju programa edukacije za praktičnu primenu socijalnog preduzetništva.

Povezane vesti:
Nema povezanih vesti za ovaj projekat...
Donatori:
Osobe sa invaliditetom i socijalno preduzetništvo
Skip to content