Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Projekat

Perspektive socijalne uključenosti romske populacije

Naziv projekta:

Perspektive socijalne uključenosti romske populacije

Donator:

Grad Beograd, Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Vreme trajanja projekta:

jul 2012 – decembar 2012.

Partneri:

/

Cilj projekta: Doprinos unapređenju socijalne uključenosti romske populacije.

Analizom novog Zakona o socijalnoj zaštiti došlo se do podataka da on nije na najbolji način promovisan među najmarginalizovanijim društvenim grupama te da populacija kojoj je socijalna zaštita najpotrebnija, nema dovoljno znanja i informacija o socijalnim servisima i uslugama. Upravo iz tog razloga, u okviru ovog projekta realizuje se kampanja, promocija i serija radionica sa različitim tematikama koje su usmerene ka različitim ciljnom grupama unutar romske populacije i šire zajednice a koje se tiču socijalne zaštite.

 

Povezane vesti:
Nema povezanih vesti za ovaj projekat...
Donatori:
logo_lat
Skip to content