Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Projekat

Podrška razvoju održivih lokalnih socijalnih usluga za osobe sa  invaliditetom

Naziv projekta:

Podrška razvoju održivih lokalnih socijalnih usluga za osobe sa  invaliditetom

Donator:

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Vreme trajanja projekta:

jul 2013 – januar 2014.

Partneri:

Udruženje građana „Perspektive“

Cilj projekta je povećanje samostalnosti i društvene uključenosti osoba sa invaliditetom kroz razvoj održivih usluga socijalne zaštite u lokalnim zajednicama.

Povezane vesti:
Nema povezanih vesti za ovaj projekat...
Donatori:
Podrška razvoju održivih lokalnih socijalnih usluga za osobe sa  invaliditetom
Skip to content