Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Projekat

Podrška razvoju održivih lokalnih socijalnih usluga za osobe sa  invaliditetom

Naziv projekta:

Podrška razvoju održivih lokalnih socijalnih usluga za osobe sa  invaliditetom

Donator:

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Vreme trajanja projekta:

jul 2013 – januar 2014.

Partneri:

Udruženje građana „Perspektive“

Cilj projekta: Povećanje samostalnosti i društvene uključenosti osoba sa invaliditetom.

Aktivnosti u okviru projekta podrazumevaju razvoj održivih usluga socijalne zaštite u lokalnim zajednicama.

 

Povezane vesti:
Nema povezanih vesti za ovaj projekat...
Donatori:
Ministarstvo za rad socijalna i boracka prava
Skip to content