Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Projekat

Podrška većoj samostalnosti osoba sa invaliditetom putem socijalnog preduzetništva

Naziv projekta:

Podrška većoj samostalnosti osoba sa invaliditetom putem socijalnog preduzetništva

Donator:

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Vreme trajanja projekta:

maj 2013 – februar 2014.

Partneri:

Udruženje građana za razvoj kapaciteta – CBA

Povećanje samostalnosti i društvene i ekonomske uključenosti osoba sa invaliditetom, kroz implementaciju servisa podrške za praktičnu primenu socijalnog preduzetništva i povezivanje socijalnih preduzeća/organizacija sa privatnim sektorom i relevantim institucijama.

Povezane vesti:
Nema povezanih vesti za ovaj projekat...
Donatori:
Podrška većoj samostalnosti osoba sa invaliditetom putem socijalnog preduzetništva
Skip to content