Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Projekat

Porodični savetnik za porodice sa članom sa invaliditetom 

Naziv projekta:

Porodični savetnik za porodice sa članom sa invaliditetom 

Donator:

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Vreme trajanja projekta:

jul 2016 – mart 2017.

Partneri:

Centar za istraživanje i razvoj društva „IDEAS“

Projekat se bavio razvojem i unapređenjem usluge „Porodični savetnik za porodice sa članom sa invaliditetom“, kroz koju se pruža podrška porodicama koje imaju člana sa invaliditetom, a kako bi se unapredile kompetencije porodice da zadovolji potrebe svog člana, unapredilo funkcionisanje porodice i učinila dostupnijom podrška zajednice.

U pitanju je inovativna usluga u sistemu socijalne zaštite koju je Forum mladih sa invaliditetom razvio u partnerstvu sa udruženjem građana “Ideas” koja za osnovni cilj ima jačanje porodične rezilijentnosti porodica osoba sa invaliditetom, bez obzira da li se radi o porodici sa detetom sa razvojnim teškoćama ili o porodici koja ima odraslog člana sa invaliditetom. Svrha usluge je da doprinese očuvanju celovitosti porodice i unapređenju kvaliteta života svih članova u različitim razvojnim fazama porodičnog života.

Povezane vesti:
Nema povezanih vesti za ovaj projekat...
Donatori:
Porodični savetnik za porodice sa članom sa invaliditetom 
Skip to content