Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Projekat

Program zapošljavanja osoba sa invaliditetom na otvorenom tržištu rada

Naziv projekta:

Program zapošljavanja osoba sa invaliditetom na otvorenom tržištu rada

Donator:

Grad Beograd, Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Vreme trajanja projekta:

2015- i dalje

Partneri:

/

Cilj programa: Unapređenje zapošljivosti i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, kroz implementaciju praktičkih mehanizama podrške i individualnog rada sa osobama sa invaliditetom, kao i sa poslodavcima, u procesu zapošljavanja.

Aktivnosti:

– Savetovalište za proces zapošljavanja
– Karijerno vođenje i profilisanje za tržište rada
– Realizacija obuka za unapređenje kompetencija osoba sa invaliditetom za tržište rada
– Izrada biografije i priprema za razgovor za posao
– Kurs engleskog jezika
– Savetodavna podrška poslodavcima u procesu selekcije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom

Povezane vesti:

Završen trodnevni online ciklus radionica Priprema za razgovor za posao

Forum mladih sa invaliditetom realizovao je trodnevni online ciklus radionica. Cilj radionica bio je sticanje novih znanja i veština, kako...

Realizovan kurs engleskog jezika u organizaciji Foruma mladih sa invaliditetom

Forum mladih sa invaliditetom u okviru svog Programa zapošljavanja osoba sa invaliditetom na otvorenom tržištu rada realizovao je besplatan kurs engleskog jezika....

Forum mladih sa invaliditetom realizuje ciklus radionica Priprema za razgovor za posao

Forum mladih sa invaliditetom poziva sve zainteresovane osobe sa invaliditetom sa teritorije grada Beograda da se prijave za ciklus radionica...

Realizovana radionica ,,Veštine komunikacije“ u saradnji sa kompanijom AMS Solutions

Forum mladih sa invaliditetom je realizovao radionicu ,,Veštine komunikacije“ u saradnji sa kompanijom AMS Solutions. Radionica je realizovana 28.01.2023. godine...

Počela predavanja u okviru Kursa engleskog jezika

Forum mladih sa invaliditetom u okviru Programa zapošljavanja osoba sa invaliditetom na otvorenom tržištu rada realizuje novi ciklus kursa engleskog...

Otvoren poziv za prijavu: Kurs engleskog jezika

Forum mladih sa invaliditetom poziva osobe sa invaliditetom da se prijave za besplatno pohađanje kursa engleskog jezika. Osnovne informacije o...
Donatori:
logo_lat
Skip to content