Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Projekat

Program zapošljavanja osoba sa invaliditetom na otvorenom tržištu rada

Naziv projekta:

Program zapošljavanja osoba sa invaliditetom na otvorenom tržištu rada

Donator:

Grad Beograd, Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Vreme trajanja projekta:

2015- i dalje

Partneri:

/

Cilj programa: Unapređenje zapošljivosti i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, kroz implementaciju praktičkih mehanizama podrške i individualnog rada sa osobama sa invaliditetom, kao i sa poslodavcima, u procesu zapošljavanja.

Aktivnosti:

– Savetovalište za proces zapošljavanja
– Karijerno vođenje i profilisanje za tržište rada
– Realizacija obuka za unapređenje kompetencija osoba sa invaliditetom za tržište rada
– Izrada biografije i priprema za razgovor za posao
– Kurs engleskog jezika
– Savetodavna podrška poslodavcima u procesu selekcije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom

Povezane vesti:

Realizovan trodnevni ciklus radionica Priprema za razgovor za posao

Forum mladih sa invaliditetom je realizovao trodnevni ciklus radionica Priprema za razgovor za posao sa ciljem sticanja određenih znanja i...

Forum mladih sa invaliditetom realizuje Program Priprema za razgovor za posao

Opis programa: Program Priprema za razgovor za posao kreiran je sa ciljem da pruži podršku osobama sa invaliditetom u procesu...

Realizovane radionice u saradnji sa kompanijom Generali Osiguranje

Forum mladih sa invaliditetom je u saradnji sa kompanijom Generali Osiguranje realizovao radionice na temu ,,Mekih veština” i ,,Rezilijentnosti”. Radionice...

Poziv za online radionice u saradnji sa kompanijom Generali Osiguranje

Forum mladih sa invaliditetom u saradnji sa kompanijom Generali Osiguranje realizuje dve radionice. Radionice se ralizuju sa ciljem sticanja dodatnih...

Realizovane radionice u saradnji sa kompanijom Delhaize Srbija

Forum mladih sa invaliditetom je u saradnji sa kompanijom Delhaize održao radionice ,,Za posao spreman“ i ,,Proaktivnost i snalaženje u...

Poziv za online radionicu ,,Proaktivnost i snalaženje u izazovnim situacijama“ 

Forum mladih sa invaliditetom u saradnji sa kompanijom Delhaize organizuje drugu po redu radionicu pod nazivom ,,Proaktivnost i snalaženje u...
Donatori:
Program zapošljavanja osoba sa invaliditetom na otvorenom tržištu rada
Skip to content