Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Projekat

Program zapošljavanja osoba sa invaliditetom na otvorenom tržištu rada

Naziv projekta:

Program zapošljavanja osoba sa invaliditetom na otvorenom tržištu rada

Donator:

Grad Beograd, Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Vreme trajanja projekta:

2015- i dalje

Partneri:

/

Cilj programa: Unapređenje zapošljivosti i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, kroz implementaciju praktičkih mehanizama podrške i individualnog rada sa osobama sa invaliditetom, kao i sa poslodavcima, u procesu zapošljavanja.

Aktivnosti:

– Savetovalište za proces zapošljavanja
– Karijerno vođenje i profilisanje za tržište rada
– Realizacija obuka za unapređenje kompetencija osoba sa invaliditetom za tržište rada
– Izrada biografije i priprema za razgovor za posao
– Kurs engleskog jezika
– Savetodavna podrška poslodavcima u procesu selekcije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom

Povezane vesti:

Poziv za online radionicu ,,Veštine poslovne komunikacije“

Forum mladih sa invaliditetom organizuje besplatnu radionicu pod nazivom ,,Veštine poslovne komunikacije“. Radionica se realizuje sa ciljem sticanja dodatnih znanja...

Forum mladih sa invaliditetom poziva sve osobe sa invaliditetom da se prijave za besplatnu uslugu Karijernog vođenja i savetovanja

Karijerno vođenje i savetovanje predstavlja proces pružanja podrške prilikom donošenja odluka koje se tiču različitih aspekata karijere. Cilj karijernog vođenja...

Poziv za online radionicu ,,Priprema za razgovor za posao“ – termin u aprilu

Forum mladih sa invaliditetom kreirao je Program zapošljavanja osoba sa invaliditetom sa ciljem unapređenja zapošljivosti osoba sa invaliditetom. U okviru...

Poziv za online radionicu ,,Priprema za razgovor za posao“ – dodatni termin u martu

Forum mladih sa invaliditetom kreirao je Program zapošljavanja osoba sa invaliditetom sa ciljem unapređenja zapošljivosti osoba sa invaliditetom. U okviru...

Realizovan kurs engleskog jezika u organizaciji Foruma mladih sa invaliditetom

Forum mladih sa invaliditetom u okviru svog Programa zapošljavanja osoba sa invaliditetom realizovao je besplatan kurs engleskog jezika. Cilj organizacije...

Poziv za online radionicu ,,Priprema za razgovor za posao“ – termin u martu

Forum mladih sa invaliditetom kreirao je Program zapošljavanja osoba sa invaliditetom sa ciljem unapređenja zapošljivosti osoba sa invaliditetom. U okviru...
Donatori:
Program zapošljavanja osoba sa invaliditetom na otvorenom tržištu rada
Skip to content