Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Projekat

Program zapošljavanja osoba sa invaliditetom na otvorenom tržištu rada

Naziv projekta:

Program zapošljavanja osoba sa invaliditetom na otvorenom tržištu rada

Donator:

Grad Beograd, Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Vreme trajanja projekta:

2015- i dalje

Partneri:

/

Cilj programa: Unapređenje zapošljivosti i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, kroz implementaciju praktičkih mehanizama podrške i individualnog rada sa osobama sa invaliditetom, kao i sa poslodavcima, u procesu zapošljavanja.

Aktivnosti:

– Savetovalište za proces zapošljavanja
– Karijerno vođenje i profilisanje za tržište rada
– Realizacija obuka za unapređenje kompetencija osoba sa invaliditetom za tržište rada
– Izrada biografije i priprema za razgovor za posao
– Kurs engleskog jezika
– Savetodavna podrška poslodavcima u procesu selekcije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom

Povezane vesti:

Počela predavanja u okviru Kursa engleskog jezika

Forum mladih sa invaliditetom u okviru Programa zapošljavanja osoba sa invaliditetom na otvorenom tržištu rada realizuje novi ciklus kursa engleskog...

Otvoren poziv za prijavu: Kurs engleskog jezika

Forum mladih sa invaliditetom poziva osobe sa invaliditetom da se prijave za besplatno pohađanje kursa engleskog jezika. Osnovne informacije o...

Realizovana radionica ,,Vikipedija 101″ u saradnji sa Vikimedijom Srbija

Forum mladih sa invaliditetom je realizovao radionicu ,,Vikipedija 101″ u saradnji sa Vikimedijom Srbija. Radionica je realizovana 02.12.2022. povodom obeležavanja...

Forum mladih sa invaliditetom realizuje ciklus radionica Priprema za razgovor za posao

Opis ciklusa radionica: Ciklus radionica Priprema za razgovor za posao kreiran je sa ciljem da pruži podršku osobama sa invaliditetom...

Realizovan trodnevni ciklus radionica Priprema za razgovor za posao

Forum mladih sa invaliditetom je realizovao trodnevni ciklus radionica Priprema za razgovor za posao sa ciljem sticanja određenih znanja i...

Forum mladih sa invaliditetom realizuje Program Priprema za razgovor za posao

Opis programa: Program Priprema za razgovor za posao kreiran je sa ciljem da pruži podršku osobama sa invaliditetom u procesu...
Donatori:
Program zapošljavanja osoba sa invaliditetom na otvorenom tržištu rada
Skip to content